Underhåll av gator

Anmälningar som anknyter till underhåll av gator:

I ärenden som gäller gatuunderhåll kan man kontakta vägmästaren.

Ansökan om ersättning för skador som orsakats trafikant på gata.

Felanmälan

Vägar som underhålls av staten/Vägtrafikantlinjen, tfn 0200 2100 eller trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi
Ansökan om skadestånd gällande allmänna vägar, länk.