Underhåll av gator

Anmälningar som anknyter till underhåll av gator:

Kommentarer och respons på frågor som gäller underhåll av gator kan lämnas på den här länken.

Ansökan om ersättning för skador som orsakats trafikant på gata.

Felanmälan

Vägar som underhålls av staten

Vägar som underhålls av staten/Vägtrafikantlinjen, tfn 0200 2100 eller trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi
Ansökan om skadestånd gällande allmänna vägar, länk.

 

Related to the subject: