Beläggningsprojekt 2023

Beläggning av grusgator

VIEREMÄ
Rigränden
Marthagränden
Algränden
Aspgränden

PERTTILÄ
Puruskorpigränden + gång- och cykelväg

Förbättring av gatustrukturer

MAKSJOKI
Vattenfabriksvägen

GROTILA
Kekkurigatan
Könnigatan

PERTTILÄ
Plantgränden
Tapiolavägen

SAUKKOLA
Ristisuontie
Kissalammentie

NUMMI
Mateenniementie
Karhunpellontie
Kontiotie

PUSULA
Myllypellontie

Ytbehandling av gator

MAKSJOKI
Maksjokivägen

GUNNARLA
Glaciärgatan + gc
Östersjögatan + gc
Randdeltagatan + gc
Isbergsgatan + gc
gc Fornhavsstigen

OJAMO
Everstinkatu

ANTTILA
Ramp vid Toivogatan + gc

ASEMANRINNE
Stationsbacken

TALLBACKA
Tallåsgränden

PUSULA
Tuuliontie

Remixing av slitlager

OJAMO
Ojamoåsvägen

ANTTILA
Nummisvägen

TALLBACKA
Tallåsvägen

 

Related to the subject: