Parkeringsområde för tung trafik i Pappilankorpi

Ett parkeringsområde för tung trafik finns vid Smedjegatan i Pappilankorpi industriområde Området har använts för parkering sedan år 2006 och det är dimensionerat för ungefär 40 bilar.  Behovet av ett parkeringsområde hade sitt upphov bland enskilda lastbilstrafikanter som inte har egna depåområden där de kan förvara sin materiel.

Byggherreverksamheten och stadstekniken hyr ut området till transportföretagare.
Avgifter:
Långtradare 610 €/år, dragbil 250 €/år, mervärdesskatt tillkommer.

Förfrågningar, stadsteknikchef Seppo Lötjönen, tfn  050 529 9869 eller seppo.lotjonen(a)lohja.fi

Karta