Meddelanden om störningar via sms

Lojo stads vattenverk använder en sms-tjänst för att meddela invånarna om planerade avbrott och plötsliga störningar. Tjänsten gör det möjligt att skicka meddelanden till invånare (över 18 år) via sms till offentliga mobiltelefonnummer som är registrerade i området som berörs av störningen. Telefonnumren fås från  Bisnode Finland Oy:s elektroniska databas. Dessutom skickas meddelandet till de kunder i störningsområdet, vars mobilnummer har meddelats till vattenverkets  kunddatasystem.

Meddela ditt nummer separat om

  • du har en telefonanslutning från arbetsplatsen
  • du har ett hemligt telefonnummer eller numret är registrerat på en annan adress än där du bor
  • du vill ha ett störningsmeddelande till exempel om ett fritidshus eller en fastighet där dina äldre föräldrar bor

Du kan lägga till adressen och det mobilnummer du använder i sms-tjänstens system på adressen https://lohja.keyaqua.keypro.fi/keyaqua_customer_registration/

Du kan också avsluta sms-tjänsten på samma adress.

 

Related to the subject: