Trafiksäkerhetsmål och åtgärder

Kommunerna utarbetar sina trafiksäkerhetsplaner med cirka 5-10 års mellanrum. Lojo stads senaste trafiksäkerhetsplan blev färdig i slutet av 2016.  Planen utarbetades i samarbete med NTM-centralen i Nyland, Trafikskyddet och Polisinrättningen i Västra Nyland.

 

Related to the subject: