Färdtjänster

Service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen ska ordnas för personer som inte klarar av att självständigt använda allmänna trafikmedel på grund av sjukdom, skada eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak och som behöver service för att kunna uträtta ärenden eller på grund av något annat behov som hör till det dagliga livet. Det främsta sättet att ordna sådan rörlighet är en tillgänglig och fungerande kollektivtrafik inklusive anrops- och servicetrafik.

Västra Nylands välfärdsområdes färdtjänst för äldre

Västra Nylands välfärdsområdes färdtjänst för personer med funktionsnedsättning

Anvisningar för taxiresor inom hälsovård som gäller vård av sjukdom och som ingår i sjukförsäkring: Så här beställer du FPA-taxi – kela.fi

 

Related to the subject: