Flyttning av fordon

Staden flyttar felaktigt parkerade fordon som hindrar renhållningen och skrotfordon med stöd av lagbestämmelser.

  • Man kan fråga efter flyttade fordon av vägmästaren. Ägaren till ett flyttat fordon ska ersätta staden för flyttnings-, kungörelse- och förvaringskostnaderna då han eller hon hämtar sitt fordon.
  • Äganderätten till felaktigt parkerade fordon som flyttats för att de hindrar renhållningen övergår på staden
  • – om fordonets ägare inte löser ut fordonet inom tre månader efter att den officiella kungörelsen publicerats eller
  • – om ägaren annars bör anses ha gett upp rätten till fordonet.
  • Äganderätten till ett flyttat skrotfordon övergår på staden i och med flyttningen.

Begäran om handräckning för att flytta bort övergivet fordon eller skrotfordon från privat område

 

Related to the subject: