E-tjänster för vattentjänster

Lojo vatten- och avloppsverk har tagit i bruk kundens egen webbplats för e-tjänster. Logga in på sidan här: lohja.vesiverkot.fi.

Vänligen ange vattenmätarens värde i första hand via kundens egen webbplats. För tillfället kan du också använda den gamla elektroniska anmälningsblanketten.

Tills vidare kan du logga in i kundens egen webbplats bara med identifiering av den primära avtalsparten. Om kunden har flera användningsställen, väljs ett ställe i menyn som finns i övre kanten av webbplatsen. Om användningsstället inte visas efter inloggningen, kontakta vattenverkets kundtjänst via blanketten Ta kontakt på webbplatsen. Konsumtions- och mätningsdata visas för tillfället bara för den nuvarande vattenmätarens användningstid.

Vid eventuella problemsituationer vänligen kontakta vattenverkets kundtjänst i första hand via blanketten Ta kontakt. I andra hand ring till 040 188 6003 (vardagar kl. 9–11) eller skicka e-post till vesilaitos.asiakaspalvelu@lohja.fi.

 

Related to the subject: