Infartsparkering

Lojo har infartsparkering för personbilar på följande ställen:

– i Gruotila i närheten av hållplatserna vid Bangatan och Gruotilagatan
– vid Lojo stations vattentorn
– i Perttilä vid Lojoåsvägen i höjd med Metsäkorpivägen på åsens sida
– i Muijala vid Haltpunktsvägen
– i Muijala vid rondellerna till den planskilda korsningen till E18 på båda sidorna om motorvägen
– vid motorväg E18 vid Tavolantie (anslutning 21) (Myllykylä och Saukkola)
– vid Björneborgsvägen (riksväg 2) vid Loukku anslutning

Karta över området för infartsparkering, Centrum–Muijala
Karta över området för infartsparkering, E18/Tavolantie
Karta över området för infartsparkering, riksväg 2/Loukku