Parkeringsplatser – avgifter

Parkeringsplatser invid Larsgatan

Parkeringsplatserna i Lojo centrum är i de flesta fall avgiftsbelagda. Parkeringstaxan på de avgiftsbelagda platserna är 2,00 euro/timme.

Gratisplatserna är tidsbegränsade. På de tidsbegränsade platserna används parkeringsskiva och ankomsttiden ska anges.

Avgifterna för och tidsbegränsningen på parkeringsplatserna är i kraft enligt vägmärken. Parkeringsavgiften betalas i biljettautomaterna eller med mobilbetalning. En parkeringsbiljett som lösts ut i en biljettautomat kan användas på alla avgiftsbelagda parkeringsplatser i Lojo. I parkeringsområden som förvaltas av privata aktörer iakttas de vägmärken som finns på platsen.

I Lojo används tre system för betalning av parkeringsavgifter med mobiltelefon. Systemen kräver registrering. Mobilbetalning är i bruk på alla avgiftsbelagda parkeringsplatser.

Mer information på:
www.easypark.fi
www.parkman.fi
www.nextpark.com

Parkeringsavgiften betalas i biljettautomater. En parkeringsbiljett som lösts ut i en parkeringsautomat kan användas på alla avgiftsbelagda parkeringsplatser.

I Prismacentret finns ungefär 500 bilplatser för besökare i byggnaden.
I köpcentret Lohi finns 200 bilplatser för besökare i byggnaden.
I närheten av torget, vid Louhigatan, finns cirka 50 tidsbegränsade parkeringsplatser (4 timmar).

På Kyrkplanen är tidsbegränsningen 4 timmar.

Invid Sibeliusgatan finns det avgiftsfria platser där parkeringsskiva krävs.

Vid Linnaisgatan finns ett avgiftsbelagt parkeringsområde och avgiftsbelagd gatuparkering.

 

Related to the subject: