Parkeringsplatser – avgifter

Parkeringsplatser invid Larsgatan

Via den här länken hittar du parkeringsområdena i centrum.

Parkeringsplatserna i Lojo centrum är i de flesta fall avgiftsbelagda Parkeringstaxan på de avgiftsbelagda platserna är 2,00euro/timme.

Gratisplatserna är tidsbegränsade.  Tidsgränsen är 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar eller 24 timmar. På de tidsbegränsade platserna används parkeringsskiva.

Avgifterna och tidsbegränsningen på parkeringsplatserna gäller från måndag till fredag kl. 8–17. Parkeringsavgiften betalas i biljettautomater. En parkeringsbiljett som lösts ut i en parkeringsautomat kan användas på alla avgiftsbelagda parkeringsplatser. På privata parkeringsplatser anges i regel med en tilläggsskylt vem som får parkera där.

I Lojo används tre system för betalning av parkeringsavgifter med mobiltelefon. Systemen kräver registrering. Mobilbetalning är i bruk på alla avgiftsbelagda p-platser.

Mer information på adresserna:
www.easypark.fi
www.nextpark.com
www.parkman.fi

Parkeringsavgiften betalas i biljettautomater. En parkeringsbiljett som lösts ut i en parkeringsautomat kan användas på alla avgiftsbelagda parkeringsplatser.

I affärscentrumet Prisma finns ungefär 500 bilplatser för besökare i byggnaden.  På gården till den gamla brandstationen finns cirka 50 tidsbegränsade parkeringsplatser (4 timmar).

På Kyrkplanen är tidsbegränsningen 4 timmar.

Invid Sibeliusgatan finns det avgiftsfria platser där parkeringsskiva krävs.

Parkeringsplatserna längs Linnaisgatan och vid torget är avgiftsbelagda.