Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet är en del av det lokala säkerhetsarbetet och främjar invånarnas välbefinnande. En säker och trygg livsmiljö är trivsam och attraktiv. En trygg och trivsam trafikmiljö lockar invånarna till att röra sig till fots och på cykel. Alla fotgängare och cyklister drar nytta av mera vardagsmotion. Alla har nytta av att den onödiga biltrafiken minskar.

 

Related to the subject: