Faktureringsperioder

Fakturering på basis av uppskattning

Uppskattningsfakturan skickas med cirka 3 månaders mellanrum från början av året. Uppskattningen hos gamla konsumenter baserar sig alltid på den tidigare förbrukningen. En uppskattning av förbrukningen hos nya abonnenter och konsumenter görs till en början på basis av personantalet.

Utjämningsfakturering

I utjämningsfakturan faktureras förbrukningen av vatten jämte avloppsvattenavgiften för tiden mellan föregående avläsning och den nya avläsningen, med beaktande av de redan betalade uppskattningsfakturorna. Kunderna får årligen ett självavläsningskort för avläsning av vattenmätarställningen. På kortet anges förbrukningsställe och mätarnummer.
Då summan som betalats utifrån uppskattning överstiger summan på utjämningsfakturan, överförs gottgörelser under 500 euro på följande faktura, medan större gottgörelser betalas direkt till konsumenten. Utjämningsfakturan innehåller även en uppskattning för resten av faktureringsperioden i fråga.

Betalningsanmodan och indrivning

Lojo stad har konkurrensutsatt och lagt ut uppföljningen av betalningar och inkasseringen av fordringar på en inkasseringsbyrå. Indrivningen av fakturor sköts av inkasseringsbyrån Lowell Oy. Vid behov kan kunden komma överens om en betalningsplan med Lowell Oy. Indrivningsavtalet innefattar även utskick av betalningsuppmaningar. Betalningsuppmaningar för vattenfakturor skickas alltid av Lowell Oy. Om en faktura inte betalas, tar inkasseringsbyrån över indrivningen. Enligt lagen om vattentjänster kan leveransen av vatten avbrytas om en kund försummat betalningen av fakturor.

 

Related to the subject: