Reklamplatser

Man kan göra reklam för olika evenemang genom att sätta upp reklamtyg mellan belysningsstolpar på platser som staden fastställt.

Vid Larsgatan finns två platser för reklamvepor.

Reklamtyget får vara högst 5,0 m brett och 0,6 m högt och av luftgenomsläppligt tyg. Innan man sätter upp ett reklamtyg ska det godkännas av Lojo stads elchef eller underhållsmästare.

En hyra på 66,00 €/vecka/plats tas ut med tillägg av moms.

Om placeringstillstånd får man mer information på kundservicecentret, asiakaspalvelukeskus@lohja.fi.

 

Related to the subject: