Beredskap för elbrist

Beredskap för elbrist

På den här sidan hittar du uppdaterad information om energibesparing, beredskap för elbrist och Lojo stads energisparåtgärder.


Hur kan du förbereda dig för eventuella strömavbrott?

 1. Beställ Carunas meddelanden om strömavbrott och Lojo vatten- och avloppsverks störningsmeddelanden 

Caruna ansvarar för information om eldistribution och strömavbrott i Lojo. Du kan följa Carunas störningskarta (extern länk) för att få aktuell information. Elavbrott påverkar också driften av vattenverk. Därför är det bra att också följa Lojo vatten- och avloppsverk.

 1. Förbered dig för eventuella strömavbrott

Risken för elbrist är störst mellan december och mars. Eventuella planerade strömavbrott är regionala och uppskattas att pågå två timmar åt gången. De kommer sannolikt att infalla under morgonen, eftermiddagen eller sent på kvällen. Strävan är att kritiska platser, som sjukhus, inte ska drabbas av avbrotten i eldistributionen.

Caruna har som mål att informera om strömavbrott i förväg, dock tidigast föregående kväll innan strömavbrottet. Ett strömavbrott kan också starta utan förvarning. Därför är det bra att vara förberedd i god tid för ett eventuellt avbrott. I händelse av korta strömavbrott rekommenderas att ha hemma åtminstone ficklampor och batterier samt några flaskor dricksvatten.

Fler tips:

 1. Gör så här under ett kort strömavbrott till följd av elbrist

Strömavbrotten leder bland annat till att belysning och luftkonditionering stängs av, hushållsmaskiner och övriga apparater inte fungerar, hissar och tåg stannar, uppvärmningen upphör och betalningssystem slutar fungera, vilket innebär att man inte kan handla på t.ex. en bensinstation eller butik.

 • Tappa inte vatten eller spola toaletten vid strömavbrott.
 • Undvik att öppna dörrar och fönster så att värmen inte försvinner ut.
 • Stäng av alla elapparater som var påslagna, till exempel spisen, kaffebryggaren och bastun.
 • Undvik att öppna kylskåpet och frysen för att livsmedlen ska hålla längre.
 • Om du bor i höghus med hiss, se till att ingen har fastnat i hissen.

Mer instruktioner om kortvariga och långvariga strömavbrott finns påHur förbereder man sig för eventuella strömavbrott i Lojo stads tjänster?

Lojo vatten- och avloppsverk

De kritiska ställena på Lojo vatten- och avloppsverk är utrustade med antingen reservkraft eller med koppling för mobil reservkraft, som vid behov installeras där det behövs reservkraft.

De planerade strömavbrotten på några timmar kan orsaka avbrott i vattenförsörjningen för kunder hos Lojos vattenförsörjning. På vissa områden kan vattentrycket vara lägre än normalt och i värsta fall kan vattnet ta slut. Syftet är att informera kunderna om dessa i förväg. Om fastigheten har en egen tryckstegring, kan vi inte garantera en tillräcklig mängd vatten på pumpens sugsida. Även vid korta strömavbrott fungerar spillvattenavloppet endast delvis.

Det är bäst att våra kunder förbereder sig så att de kan agera rätt vid strömavbrott, även ur vattenförsörjningens synvinkel.

 • Minimera vattenanvändningen under strömavbrott. Undvik dusch, bad, disk och tvätt. Det är också bäst att undvika att spola toaletten.
 • Tappa inte vatten i avloppet vid strömavbrott. På så sätt undviker man eventuella överlopp eller avloppsöversvämningar i fastigheten. Använd till exempel en hink under kranen om du behöver tappa vatten från kranen.
 • Skaffa i god tid före det anmälda avbrottet rent dricksvatten för några dagar om vattentillförseln måste avbrytas.

Liikuntakeskus tjänster

Lohjan Liikuntakeskus Oy:s samtliga idrottsplatser inomhus stängs vid strömavbrott. Idrottsplatser utomhus kan även under strömavbrott användas normalt under den ljusa tiden av dygnet.

Bibliotek

Biblioteken stängs och kunderna guidas ut eller hänvisas till en trygg plats för att vänta på att strömavbrottet är över. Även de meröppna biblioteken stängs. Bokbussen kör dock normalt.

Kultur- och turism

I kulturlokaler, såsom museer, teatrar, Laurentiussalen och turistanläggningar som Tytyri, upphör verksamheten och kunderna guidas ut eller hänvisas till en trygg plats för att vänta på att strömavbrottet är över.

Skolor och småbarnspedagogik

Småbarnspedagogiken informerade sina klienter under vecka 50. Du hittar småbarnspedagogikens meddelande på peda.net

Den grundläggande utbildningen informerade sina klienter under vecka 51. Du hittar den grundläggande utbildningens meddelande på peda.net

Social- och hälsovårdstjänster 

Social- och hälsovårdstjänsterna flyttas till Västra Nylands välfärdsområde den 1 januari 2023. Se uppdaterade anvisningar på luvn.fi.Information och kommunikation

Var hittar du information om energikrisen och eventuell elbrist och eventuella strömavbrott?

Allmän kommunikation om elbristen sker via Fingrid och de nationella medierna. Caruna meddelar om strömavbrott som inträffar i Lojo trakten. Caruna informerar om situationen på sin webbplats, på Twitter och via elavbrottstjänsten. Caruna har som mål att informera om strömavbrotten i förväg, dock tidigast föregående kväll innan strömavbrottet.

Lojo stad informerar om situationen beträffande stadens tjänster.

Stadens senaste nyheter om energikrisen/elbristenLojo stads energisparåtgärder

Lojo stad har inlett omfattande åtgärder för att spara energi i all sin verksamhet. Lojo stad har vidtagit konkreta åtgärder för att spara energi. Energibesparingar eftersträvas i stadens samtliga verksamheter. Lojo stad är också med i den riksomfattande energisparkampanjen Snäppet svalare.

Läs mer om stadens många energisparåtgärder!

Hur kan du spara energi? (extern länk)

Projektet Energistä tietotaitoa kaupungin tilapalveluihin (Energisk know-how för stadens lokaltjänster)

 

Related to the subject: