Vattenläckage och försörjningsstörningar

Vatten- och avloppsverket meddelar om planerade avbrott i vattenförsörjningen och plötsliga störningar bland annat på störningskartan och via en textmeddelandetjänst. Du kan meddela om upptäckta läckage och störningar till ett jourhavande felanmälningsnummer.

Felanmälan

Anmäl till vattenverket om du upptäcker luktproblem, smakfel eller andra olägenheter i vattnet. Anmäl också om läckage eller störningar som förekommer i vattenförsörjningen.

 • Feedback och andra meddelanden skickas i första hand till vesilaitos.vikailmoitus@lohja.fi
 • Brådskande anmälningar görs per telefon till felanmälningsnumret 040 188 6005 (jour dygnet runt)

Störningskarta

Vatten- och avloppsverkets meddelanden om planerade avbrott och plötsliga störningar publiceras på störningskartan:

Lojos vatten- och avloppsverkets störningskarta

Störningsmeddelanden per textmeddelande

Vi meddelar per textmeddelande om avbrott i våra tjänster på grund av ett plötsligt fel antingen på förhand eller snabbt. På detta sätt kan du förbereda dig på störningar. Informationen ökar säkerhet och förtroende. Om du har ett offentligt tillgängligt telefonnummer, behöver du inte registrera det i kundportalen. Vi skickar automatiskt ett textmeddelande till över 16-åriga invånare vars telefonnummer och adress är offentliga.

Registrera ditt nummer i systemet separat, om

 • ditt telefonabonnemang är hemligt eller du har ett prepaid-abonnemang
 • ditt telefonabonnemang är registrerat på någon annan adress än din hemadress (t.ex. arbetstelefon eller sommarstuga)
 • du har förbjudit din operatör att överlämna ditt nummer eller din adress

Beställning av PIN-kod

 1. Ange ditt namn och telefonnummer (i formatet 0401234567) och/eller din e-postadress i fälten.
 2. Klicka på knappen Skicka PIN-kod. Snart får du en fyrsiffrig PIN-kod via sms och/eller e-post.
 3. Ange den PIN-kod du fått i fältet för den.
 4. Klicka på OK-knappen.

Angivande av gatuadress

 1. Ange i separata fält först ditt postnummer, sedan din gatuadress och ditt husnummer. Observera att fälten fyller i uppgifter automatiskt, så vänta en stund när du anger uppgifter!
 2. Kontrollera de adressuppgifter som du angett och klicka på knappen Fortsätt för att bekräfta registreringen av adressuppgifterna.
 3. Nu är du färdig och får i fortsättningen ett meddelande på det sätt du har valt om det är fel eller störningssituation på den adress som du angett. Du kan stänga fliken/webbläsaren.

Dessutom kan du registrera mer än en adress, såsom adressen till sommarstugan eller till närmaste anhöriga. Underhållsbolag, disponenter eller andra företag kan beställa störningsmeddelanden från adressen till den fastighet som de förvaltar. Vänligen försäkra dig om att din adress finns i verksamhetsområdet för aktören i fråga.

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade

Om din adress eller ditt telefonnummer ändras, kan du alltid uppdatera dina uppgifter genom att logga in på nytt. Beställ en ny PIN-kod, då du vill redigera eller radera dina uppgifter.

Du kan lägga till den adress och det telefonnummer som du använder i systemet med en e-blankett. Via samma blankett kan du också avsluta textmeddelandetjänsten.

Datasekretess

Vi använder inte de nummer som sparats i systemet till något annat syfte än för att meddela om störningar. Numren säljs eller överlämnas inte vidare och vi lagrar dem på en lösenordsskyddad server, dit endast de som använder textmeddelandesystemet har tillgång. Observera att en kommunal aktör aldrig frågar efter t.ex. betalningsuppgifter eller skickar fakturor till sina kunder. Om något sådant förekommer, kan det vara fråga om nätfiske per telefon, det vill säga så kallad smishing.

Gammal störningskarta

 

Related to the subject: