Lohjan Vanhusneuvosto

Lohjan vanhusneuvosto
Lohjan vanhusneuvosto edistää viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa.
Neuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kaupungin suunnitelmia ja päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien järjestämisessä. Neuvosto tekee aloitteita ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi.

Vanhusneuvoston kokoonpano 2017-2019

Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 11.9.2017 vanhusneuvoston toimikaudekseen seuraavasti:
Eläkeläisjärjestöjen edustajat
Haverinen Liisa
Jaakkola Marja
Kaira Mervi
Karhunsaari Markus
Kokkonen Maija
Lahtinen Gudrun
Tuominen Antti
Veteraanijärjestöjen edustaja
Johansson Jorma
Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat
Hyrkkö Hilkka, henkilökohtainen varajäsen Silander Jaana
Kunnala Tarja, henkilökohtainen varajäsen Weintraub Roger
Kaupunginhallituksen edustaja
Nordström Paula, henkilökohtainen varajäsen Laine Maaret
Viranhaltijaedustaja
Suominen Tuula, palvelualuejohtaja, ikääntyneiden palvelut
Järjestöjen varajäsenet kutsujärjestyksessä
Kinnunen Pirkko
Rantanen Snöfrid

Vanhusneuvoston v. 2017 – 2019 puheenjohtajana toimii Markus Karhunsaari, m.karhunsaari@gmail.com , p. 050 346 5996 ja varapuheenjohtajana toimii Liisa Haverinen, liisa.haverinen1@gmail.com , p. 050 525 2713.

 

Lohjan vanhusneuvoston kokouspäivät (kokouspöytäkirja avautuu klikkaamalla kokouspäivää)

14.3.2017
2.5.2017
26.10.2017
7.12.2017
6.3.2018
26.4.2018
13.9.2018 22.11.2018

16.1.2019          14.3.2019          23.5.2019

kuva: Markku Levula