Äldrerådet

Äldrerådet i Lojo arbetar för samverkan mellan myndigheter, äldre och pensionärs- och äldreorganisationer. Rådet följer stadens planer och beslutsfattande ur de äldres synvinkel, särskilt när det gäller att organisera service och stödinsatser för äldre. Rådet lämnar också initiativ om hur servicen för äldre kunde utvecklas.


Aktuellt

20.12.2022
Här hittar du information om tjänsterna i Västra Nyland för äldre samt hur du kontaktar dem:  https://www.luvn.fi/sv/livsfaser/aldre

18.11.2022
Västra Nylands välfärdsområde inrättas en regional rådgivnings- och klienthandledningsenhet för äldre dvs. en Seniorinfo

Seniorinfons rådgivningstelefon tar emot samtal fr.o.m. 20.12.2022. Rådgivningen är i första hand avsedd för äldre personer och deras närstående.

Syftet med rådgivningen är att erbjuda hjälp i frågor som gäller välbefinnande, åldrande och vardagsliv, samt handleda invånarna i att söka sig till servicen. Rådgivningen genomförs centraliserat med två områden (öst och väst). Bedömningen av servicebehovet och beslutsfattande om service sker däremot i lokala klienthandledningsteam, vars verksamhet inleds vid årsskiftet.

Seniorinfon har till uppgift att:

Erbjuda rådgivning för att stödja ett gott åldrande och ge stöd för hemmaboende åt äldre (inkl. rådgivning om tjänster inom tredje sektorn m.m.).
Göra en första bedömning av klientens situation, samt vid behov göra en omfattande bedömning av servicebehovet genom att klienthandledaren gör ett hembesök.
Fatta nödvändiga servicebeslut, säkerställa att servicen inleds och genomföra uppföljning av kundrelationen i samarbete med serviceproduktionen.
Ibruktagandet av Seniorinfo medför förändringar i både invånarnas och vårdpersonalens kontaktkanaler. De rådgivningsnummer och elektroniska kontaktkanaler för tjänster för äldre som för närvarande används i kommunerna tas ur bruk, och i stället skapas nya gemensamma kontaktkanaler för Västra Nylands välfärdsområde (rådgivningstelefon, e-post, elektroniska kontaktblanketter).

Seniorinfo ansvarar i regel för att bedöma servicebehovet och fatta servicebeslut inom servicen för äldre från och med den 1.1.2023.
-Om en äldre person eller en närstående har frågor om / är orolig för åldrande eller hur den äldre klarar av vardagen, och han eller hon behöver information och rådgivning, kan personen hänvisas till Seniorinfons rådgivningstelefon från och med den 20.12.2022.

Västra området (Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis):
tfn. 029 1512 280
-Om det är fråga om ett uppenbart servicebehov, men klienten ännu INTE har någon service / klientrelation, ta direkt kontakt med områdets kundhandledningsteam.
-Om det är fråga om en person som redan har service / en klientrelation ska du i första hand kontakta klientens egen kontaktperson (den instans som genomför vården) och i andra hand klienthandledningsteamet i området i fråga.


Äldrerådets sammansättning 2021- 2023

Stadsstyrelsen har vid sitt sammanträde 30.8.2021 §283 utsett äldrerådet med följande sammansättning:
Pensionärsorganisationernas representanter

RepresentantPersonlig ersättare
Riitta Luhtala, Lohjan kansalliset seniorit ryTuula Kuningas, Lohjan kansalliset seniorit ry
Mervi Kaira, Nummen ja Pusulan seniorit ryMirjam Korhonen, Nummen ja Pusulan seniorit ry
Salme Hiltunen, Eläkeliiton Nummen yhdistys ryReino Koski, Eläkeliiton Nummen yhdistys ry
Liisa Mantere, Eläkeliiton Karjalohjan yhdistys ryPirkko Tanner, Eläkeliiton Karjalohjan yhdistys ry
Gudrun Lahtinen, Lojo Svenska seniorer rfElisabeth Kippilä, Lojo Svenska seniorer rf
Pepina Hyppönen, Lohjan seudun kristilliset eläkeläiset ryMaija Kokkonen, Lohjan seudun kristilliset eläkeläiset ry
Mirja Janérus, Lohjan Eläkkeensaajat rySeppo Ketonen, Lohjan Eläkkeensaajat ry
Vappu Miinalainen, Lohjan Seudun Eläkeläiset ryMarja-Leena Meling, Lohjan Seudun Eläkeläiset ry
Pirkko Kvarnström, Eläkeliiton Lohjan yhdistys ryAhti Karhapää, Eläkeliiton Lohjan yhdistys ry


Veteranorganisationernas representant
Johansson Jorma

Nämndernas representanter:

NämndRepresentantPersonlig ersättare
Social- och hälsovårdsnämndenHilkka HyrkköHeli Kurimo
StadsplaneringsnämndenTeuvo SarinSanna Laaksonen


Stadsstyrelsens representant
representant Lotta Paakkunainen, personlig ersättare Pirjo-Leena Forsström

Äldrerådets ordförande för åren 2021-2023 är Mirja Janérus, mjanerus@gmail.com,  p. 040 500 3342 och
vice ordförande är Riitta Luhtala, riitta.luhtala@outlook.com.

För Västra Nylands välfärdsområde tillsattes regionala påverkansorgan 12.9.2022:
ungdomsfullmäktige, äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning.

Lojo Äldrerådets möten
(Protokollet från mötet kan öppnas genom att klicka på datumet för mötet)

14.3.20172.5.201726.10.20177.12.2017
6.3.201826.4.201813.9.201822.11.2018
16.1.201914.3.201923.5.2019  4.9.2019
2.10.20196.11.20194.12.20196.2.2020
4.3.202028.10.20211.12.202112.1.2022 
2.3.20224.5.20228.9.202225.10.2022
13.12.202214.2.2023

Utlåtanden:

Utlåtande om kriterierna för beviljande av gemensamma social- och hälsovårdtjänster inom Västra Nylands Välfärdsområde och utlåtande om kriterierna för beviljande av tjänster för äldre inom Västra Nylands Välfärdsområde. (på finska 26.9.2022).

 

Related to the subject: