Energistä tietotaitoa kaupungin tilapalveluihin -hankkeesta tehokkuutta Lohjan kiinteistöjen energiankäyttöön

Lohjan kaupungintalo Monkola

Energistä tietotaitoa kaupungin tilapalveluihin -hanke on tuonut paljon osaamista energiatehokkuuteen etenkin kiinteistöistä vastaavan tilakeskuksen väelle.

Lohjan kaupungissa käynnistyi toukokuussa 2021 ympäristöministeriön tukema Energistä tietotaitoa kaupungin tilapalveluihin -hanke, jonka myötä tilapalveluiden yksikköön saatiin lisää resursseja energiatehokkuustoimenpiteiden suunnittelun ja valmistelun tueksi. Hankkeen tavoitteena oli mm. edistää kaupungin ilmastotoimia pienemmän energiankulutuksen kautta ja saavuttaa näin myös taloudellista hyötyä, osoittaa energiatehokkuustyöhön panostamisen pitkäaikaiset hyödyt sekä valmistella ja aloittaa energiatehokkuustoimenpiteiden toteutus Lohjan kaupungin omistamissa kiinteistöissä.

Hanke toteutettiin asiantuntijapalveluita hyödyntäen. Lohjan kaupungilta hankkeeseen osallistuivat kiinteistöistä vastaava tilakeskus, Lohjan kaupungin johto sekä Hinku-työryhmä, minkä lisäksi ulkopuolisina asiantuntijakumppaneina mukana olivat Tila Group Oy. Asiantuntijoilta tilattiin energiatehokkuuskartoitukset ja suunnitelmat mahdollisista vähähiilisistä energiatehokkuustoimenpiteistä kustannusarvioineen. Konsultit auttoivat valitsemaan hankkeeseen parhaiten soveltuvat kiinteistöt, joihin energiatehokkuussuunnitelmat laadittiin. Valitut kiinteistöt olivat keskenään erilaisia, jotta saadut suunnitelmat, raportit ja laskelmat olisivat mahdollisimman hyvin monistettavissa muihinkin Lohjan kiinteistöihin. Samalla kartoitettiin myös aurinkoenergian hyödyntämisen mahdollisuudet.

Hankkeen puitteissa on käynnistetty kolme energiatehokkuusinvestointia: kahdessa Lohjan päiväkodissa ja yhdessä koulussa. Kohteissa kiinteistöjen pattereihin asennetaan älytermostaatit. Älytermostaattien avulla päästään eroon liikalämmittämisestä johtuvasta ylimääräisestä energian kulutuksesta. Investointien avulla voidaan myös säädellä lomakausien aikaisia lämpötiloja alemmas sekä kerätä olosuhdedataa tilakohtaisesti. Kerättyä dataa voidaan hyödyntää jatkossa lämmityksen ja energiamuotojen optimoinnissa muissakin kaupungin kiinteistöissä.

Hanke nosti energiatehokkuustyön näkyvyyttä ja merkittävyyttä kaupunkiorganisaation sisällä, minkä lisäksi siitä on viestitty kuntalaisille paikallismediassa ja kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Osaaminen ja mahdollisuuksien tunnistaminen energiatehokkuustyössä ja uusiutuvien, vähäpäästöisten energiamuotojen hyödyntämisessä kasvoi organisaatiossa hankkeen myötä. Sen vaikutuksesta on aloitettu muita energiatehokkuuteen liittyviä projekteja ja työryhmiä. Hankkeen avulla käynnistetyt energiatehokkuusinvestoinnit toimivat esimerkkinä saaduista hyödyistä ja edesauttavat näin vastaavien toimenpiteiden levittämistä kaupungin muihin kiinteistöihin. Marraskuussa 2022 päättyvä onnistunut hanke on vahvistunut Lohjan kaupungin energiatehokkuusosaamista merkittävästi ja tuonut päättäjille selkeän viestin energiatehokkuustyöhön panostamisen hyödyistä niin ilmasto- kuin talousvaikutusten osalta.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This