Vattentjänster

Vatten- och avloppsverket

Vatten- och avloppsverket har som uppgift att ansvara för vattenförsörjningen, ledande av vatten samt avledning och rening av avloppsvatten.

Vattenverkets senaste meddelanden

Vattenverkets ledning

Janne Koivuniemi, vattentjänstchef 044 045 6824
Jari Hakala, driftschef 0500 475 078
Asko-Pekka Pyrhönen, nätverksmästare 044 369 5293

Felanmälningar (jour 24 h)

019 369 1383

 

Ändringar av fakturerings- och konsumentuppgifter

telefontid mån-fre kl. 9.00-11.00
019 369 4416
019 369 4426
vesilaitos.asiakaspalvelu (a) lohja.fi

Anslutning till vatten- och avloppsnätet
Utbyggnad
Vattenmätare

telefontid mån-fre kl. 9.00-11.00
019 369 4416

Utlåtanden om anslutning, ledningskartor:

Timo Mäkinen, planeringsingenjör 050 567 5900
Paula Ruth, planeringsassistent 044 369 4481
Niina Raiski, planeringsassistent 044 369 4480
Esa Rantala, planerare 044 369 4478
Mika Kuronen, planerare 044 369 4479

 

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(a)lohja.fi

 Följande avsnitt innehåller mer information om kontakter med vattentjänstverket:

* Vattenläckor och störningar i distributionen:
Om vattnet har någon smak, lukt eller annan olägenhet eller om läckor eller störningar uppkommer i vattendistributionen, ska man ringa numret för felanmälningar 019 369 1383.

* Anslutning till vatten- och avloppsnätet
* Vatten och avloppsverkets taxa och servicegifteratten taxa
* Konsumenter som kunder vid vattenverket
* Faktureringsperioder
* Läckor i vattenarmaturen ger genast större vattenräkning
* Avläsning av vattenmätare

Vattnets hårdhetsgrad:

Vattenverket distribuerar vatten som är mjukt-medelhårt.
Totalhårdheten i nätet 2016

OMRÅDE HÅRDHET
°dH
HÅRDHET
mmol/l
HÅRDHETSKLASS
Karislojo 3,5 0,62 mjuk
Centrum 7,6 1,4 medelhård
Gerknäs 6,1 1,1 medelhård
Lojo station 4,5 0,8 mjuk
Västra Lojo 4,5 0,8 mjuk
Muijala 4,1 0,73 mjuk
Nummentausta 5,1 0,91 mjuk
Nummi 2,5 0,44 mycket mjuk
Pusula 2,5 0,45 mycket mjuk
Sammatti 3,7 0,67 mjuk
Saukkola 2,5 0,45 mycket mjuk

 

Vad hårdheten i praktiken innebär:

HÅRDHET °dH mmol/l
mycket mjuk 0 – 3 0 – 0,55
mjuk 3 – 6 0,55 – 1,10
medelhård 6 – 9 1,10 – 1,60
ganska hård 9 – 12 1,60 – 2,15
hård 12 – 18 2,15 – 3,20
mycket hård 18+ 3,20 +

 

Gemensam kontroll av grundvattnet i Lojo 2015

www.pytty.fi