Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Palvelut eri ikäisille

 

Tarjoamme suun terveydenhuollon palveluita kaikille lohjalaisille.

Alle kouluikäiset lapset

Teemme alle kouluikäisten lasten suun terveydenhuollon osalta yhteistyötä neuvolan henkilökunnan kanssa. Alle kouluikäisten lasten suun ja hampaiden terveystarkastukset tekee pääsääntöisesti hammashoitaja. Kouluiän lähestyessä myös suuhygienisti. Käynneillä keskustellaan yhdessä mm. lapsen hampaiden omahoidosta ja ravinnon merkityksestä suun terveyteen sekä suunnitellaan ehkäisevä hoito, mahdollinen korjaava hoito hammaslääkärillä sekä purennan kehityksen seuranta.

Koululaiset

Koululaisena pääset hammashoitoomme koko luokka-asteen kattavissa suun määräaikaistarkastuksissa. Kutsumme kaikki Lohjan alueen koulujen 1.-, 3.-, 5.- ja 8.-luokan oppilaat tarkastuksiin. Käynneillä keskustellaan mm. hampaidesi omahoidosta ja ravinnon merkityksestä suun terveyteen sekä suunnitellaan ehkäisevä hoito, mahdollinen korjaava hoito hammaslääkärillä sekä purennan kehityksen seuranta. Toivomme, että vanhempasi ovat mukana tarkastuksissa mahdollisuuksien mukaan.

Opiskelijat

Mikäli opiskelet Lohjalla toisen asteen oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa, olet oikeutettu saamaan suun terveydenhuollon palvelut Lohjan terveyskeskuksesta riippumatta siitä, mikä on kotikuntasi. Opiskeluaikanasi sinun olisi tärkeää käydä ainakin kerran suun ja hampaiden tarkastuskäynnillä.

Aikuiset

Ajanvarauksen yhteydessä hoidon tarpeesi arvioidaan ja sinulle annetaan aika sinulle sopivaan hoitomuotoon.  Tarjoamme sinulle henkilökohtaisen tarpeen mukaista monipuolista suun terveydenhoitoa ja annamme ohjausta siitä, miten itse voit suutasi hoitaa.

Tutkimuskäynnillä kanssasi tehdään hoitosuunnitelma, joka sisältää myös sen, miten sinun itse kannattaisi suusi terveyttä hoitaa.   Tutkimuskäynnillä sinulle määritellään myös seuraava tarkastusajankohta yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Liikuntarajoitteiset

Kultakartanon hammashoitolassa hoitomme keskittyy erityisesti seuraaviin potilaisiin:

– Potilaat, jotka vaativat rauhallista ympäristöä esimerkiksi kehitysvamman tai vaikea-asteisen muistisairauden vuoksi
– Potilaat, joiden siirtämiseen hoitotuoliin tarvitaan nosturi
– Pitkäaikaishoivan piirissä olevat potilaat
– Ikääntyneet, joiden hoitoa on jostain syystä hyvin vaikea toteuttaa muissa hoitoloissa
– Yleissairauteen liittyvä palliatiivinen hoito