Riksdagsvalet 2023

RIKSDAGSVALET 2023

Valdagen för riksdagsvalet 2023 är söndag den 2 april 2023.

RÖSTRÄTT

Röstberättigad vid riksdagsval är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen under det första valet fyller 18 år.

FÖRHANDSRÖSTNING

I stället för att rösta på valdagen kan de röstberättigade rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Förhandsröstning i Finland ordnas den 22–28 mars 2023.

Förhandsröstningsställen och röstningstider i Lojo stad

Virkby bibliotek, Virkbyvägen 9, 08700 Lojo

ons–fre 22–24.3 kl. 12.00–18.00

Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti

lör–sön 25–26.3 kl. 10.00–16.00

Tallbacka idrottshall, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo

mån–tis 27–28.3 kl. 14.00–20.00

Prisma: Larsgatan 37–41, 08100 Lojo

ons–fre 22–24.3 kl. 9.00–20.00
lör–sön 25–26.3 kl. 9.00–16.00
mån–tis 27–28.3 kl. 9.00–20.00

K-Citymarket: Ojamoåsvägen 61, 08200 Lojo

ons–fre 22–24.3 kl. 9.00–20.00
lör–sön 25–26.3 kl. 9.00–16.00
mån–tis 27–28.3 kl. 9.00–20.00

Saukkola bibliotek, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola

ons–fre 22–24.3 kl. 10.00–16.00
lör–sön 25–26.3 kl. 10.00–14.00
mån–tis 27–28.3 kl. 14.00–20.00

Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula

lör 25.3 kl. 10.00–14.00
mån 27.3 kl. 12.00–20.00

Allaktivitetshallen i Karislojo, Koulukuja 10, 09120 Karislojo

lör 25.3 kl. 10.00–14.00
mån 27.3 kl. 12.00–20.00

Förhandsröstning för personer som behöver vård dygnet runt ordnas på följande inrättningar:

Servicehemmet Jokela
Lojo sjukhus
Tynnismalms hälsostation vårdavdelning 5
Hälsostationen i Lojo centrum, avdelningarna 2 och 3
Niilonpirtti
Servicecentret Iltarusko
Kaislakoti
Lojo seniorservicecenter
Servicecentret Tupala
Grupphemmet Kotola
Servicehuset Petäjäkoti
Servicehemmet Kaisankallio
Pipolakoti
Mainiokoti Emilia ja Arvid
Mainiokoti Jusolanlampi
Attendo Hiidensalmi
Vårdhemmet Attendo Vappula
Vårdhemmet Attendo Ventelä
Rehabiliteringshemmet Mäntylä
Uudenmaan seniorikodit Oy:s Harjunpuisto
Lohjan Validia-talo

En kungörelse om tidpunkterna för förhandsröstningen på inrättningarna läggs upp på deras anslagstavlor.

De röstande ska styrka sin identitet då de anmäler sig på röstningsstället (identitetskort, körkort, pass eller någon annan motsvarande handling försedd med foto).

Om man inte har en sådan handling kan man hos polisinrättningen få ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta.

HEMMARÖSTNING

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma i den kommun som är antecknad som hans eller hennes hemkommun i rösträttsregistret. Hemmaröstningen sker på en separat överenskommen tidpunkt under förhandsröstningsperioden mellan kl. 9.00 och 20.00.

I samband med hemmaröstningen kan också en närståendevårdare som avses i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemkommun i rösträttsregistret.
Övriga familjemedlemmar till den röstberättigade, vilka inte uppfyller förutsättningarna för hemmaröstning kan inte rösta i samband med hemmaröstningen.

Den som vill rösta på förhand hemma, ska meddela centralvalnämnden i sin hemkommun om detta. Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som han eller hon har utsett. Om en närståendevårdare som bor i samma hushåll avser att rösta i samband med hemmaröstningen, ska det anges i anmälan.

Anmälan ska lämnas in antingen skriftligt eller per telefon senast tisdagen den 21 mars 2023 före kl. 16.00. Anmälan kan även göras på väljarens vägnar av en person som han eller hon utsett.

De väljare som röstade hemma i förra valet får en blankett som de kan använda för anmälan. Hemmaröstningsblanketter finns på Lojo stads kundservicecenter, hos hemvårdspersonalen inom Västra Nylands välfärdsområde och på Lojo stads webbplats under Riksdagsval. Dessutom finns blanketten på Justitieministeriets valsidor på www.vaalit.fi. Anmälningarna ska riktas till centralvalnämnden i Lojo och skickas till adressen PB 71, 08101 Lojo eller lämnas in på stadens kundservicecenter i stadshuset Monkola, adress Karstuvägen 4.

Telefonanmälningar görs till Lojo stads kundtjänst/växel tfn 040 188 6100.

RÖSTNINGSSTÄLLEN PÅ VALDAGEN

Röstningsställena i röstningsområdena i Lojo stad är följande:

 1. Gerknäs–Kyrkstad Ristin koulu, Tynnisåsvägen 1, 08700 Lojo
 2. Maksjoki Järnefeltin koulu, Helsingiusvägen 56, 08700 Lojo
 3. Ojamo–Rantakantti Ojamon koulu, Herrgårdsgränden 4, 08200 Lojo
 4. Metsola–Keskilohja Ojaniitun koulu, Ojanittugatan 3, 08150 Lojo
 5. Vendelä Idrottshallen i Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo
 6. Moisio Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo
 7. Karislojo Allaktivitetshallen i Karislojo, Koulukuja 10, 09120 Karislojo
 8. Paloniemi–Routio Roution koulu, Barrskogsvägen 4, 08350 Lojo
 9. Muijala Gymnastiksalen i Muijalan koulu, Takaniittyvägen 26, 08680 Lojo
 10. Sammatti Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
 11. Nummi Saukkola bibliotek, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
 12. Pusula Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula

Vallokalerna är öppna på valdagen kl. 9.00–20.00.

Röstningsstället anges på det meddelandekort som skickats till de röstberättigade.

De invånare i Lojo stad vars adress inte finns i befolkningsdatasystemet hör till röstningsstället Ojamo-Rantakantti.

Om den röstberättigade är osäker på sitt röstningsställe, kan man ringa till centralvalnämndens valnummer, tfn 044 374 7700. Information om allt som gäller valet fås också på de avgiftsfria nationella servicenumren 0800 9 4771 (för svenskspråkiga) och 0800 9 4770 (för finskspråkiga) och på Justitieministeriets valsidor på www.vaalit.fi

Lojo 15.2.2023

Centralvalnämnden


De viktigaste datumen vid riksdagsvalet 2023

Valdagen vid riksdagsvalet 2023 är söndagen den 2 april 2023 och andra viktiga tidpunkter i samband med valet är följande:

 • kampanjtiden enligt lagen om kandidaters valfinansiering och partilagen inleds: söndagen den 2 oktober 2022
 • antalet mandat i valkretsarna fastställs måndagen den 31 oktober 2022
 • beställningstjänsten för brevröstningsmaterialet öppnas måndagen  den  2 januari 2023
 • uppgifterna om vem som är röstberättigad i vilken kommun förs in i rösträttsregistret fredagen den 10 februari 2023
 • kandidatansökan ska lämnas in till valkretsnämnden senast tisdagen den 21 februari 2023 före kl. 16
 • kandidatuppställningen fastställs i valkretsnämnden torsdagen den 2 mars 2023
 • rösträttsregistret vinner laga kraft tisdagen den 21 mars 2023
 • anmälan om hemmaröstning ska lämnas in senast tisdagen den 21 mars 2023 före kl. 16
 • förhandsröstningen i Finland pågår den 22–28 mars 2023
 • förhandsröstningen utomlands pågår den 22–25 mars 2023
 • röstning på valdagen pågår den 2 april 2023
  * resultatet fastställs onsdagen den 5 april 2023

Förhandsröstningsställen:
https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/sv/index.html

Kandidater
Kandidatuppgifterna
publiceras efter att sammanställningarna av kandidatlistorna har fastställts den 2 mars 2023. På denna sida finns information om antalet kandidater i hela landet och i de enskilda valkretsarna:
https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/sv/ehd_listat_kokomaa.htm

Information om val på lättläst språk

Servicenummer i valfrågor för väljarna: 0800 9 4771 (sv) | 0800 9 4770 (fi)
WhatsApp-meddelandetjänst: 050 438 8730

Öppettider för servicenumren från och med 2.1.2023: vardagar kl. 8-16
Du kan kontakta telefontjänsterna om du har frågor om val och röstning. Tjänsterna är avgiftsfria.

 

Related to the subject: