Presidentvalet 2024

VAL AV REPUBLIKENS PRESIDENT 2024

Justitieministeriet, Informations- och resultattjänst, hela landet:
https://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2024_2/sv/lasktila.html

Alexander Stubb kommer att bli vald till republiken Finlands president med ett stöd på 51,6 %. På andra plats kom Pekka Haavisto med ett stöd på 48,4 %.

Stubb, 55 år, är professor vid EU-universitetet i Florens, Italien. I sin politiska karriär har Stubb bland annat suttit som statsminister, utrikesminister, riksdagsledamot och Europaparlamentariker.

Röstresultat i Lojo Presidentvalet 2024, 2. valet (100%), den 11 februari 2024 kl. 22:14:
https://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2024_2/sv/lasktila444.html

______________________________________________________________________________
Valdagen vid presidentvalet 2024 är söndagen den 28 januari 2024, och valdagen för den eventuella andra omgången är söndagen den 11 februari 2024.

RÖSTRÄTT
Röstberättigad vid presidentvalet är varje finsk medborgare som senast på valdagen under det första valet fyller 18 år. De röstberättigade är desamma under den första och den andra omgången.

FÖRHANDSRÖSTNING
I stället för att rösta på valdagen kan de röstberättigade rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Förhandsröstningen under den andra omgången i hemlandet ordnas 31.1–6.2.2024 samt utomlands vid Finlands beskickningar 31.1–3.2.2024.

Förhandsröstningsställen och röstningstider i Lojo stad:

Virkby bibliotek Virkbyvägen 9, 08700 Lojo
ons.–fre. 31.1–2.2.2024 kl. 10:00–18:00

Sammatin koulu Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
lör.–sön. 3–4.2.2024 kl. 10:00–16:00

Tallbacka bibliotek Tallåsgränden 15, 08500 Lojo
mån.–tis. 5–6.2.2024 kl. 12:00–20:00

Lojo huvudbibliotek Karstuvägen 3 , 08100 Lojo
ons.–fre. 31.1–2.2.2024 kl. 9:00–20:00
lör.–sön. 3–4.2.2024 kl. 9:00–16:00
mån.–tis. 5–6.2.2024 kl. 9:00–20:00

K-Citymarket Ojamoåsvägen 61, 08200 Lojo
ons.–fre. 31.1–2.2.2024 kl. 9:00–20:00
lör.–sön. 3–4.2.2024 kl. 9:00–16:00
mån.–tis. 5–6.2.2024 kl. 9:00–20:00

Saukkola bibliotek Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
ons.–fre. 31.1–2.2.2024 kl. 10:00–16:00
lör.–sön. 3–4.2.2024 kl. 10:00–14:00
mån.–tis. 5–6.2.2024 kl. 14:00–20:00

Pusulan koulu Kaukelantie 1, 03850 Pusula
lör. 3.2.2024 kl. 10:00–14:00
mån. 5.2.2024 kl. 12:00–20:00

Karislojo bibliotek Keskustie 88, 09120 Karislojo
lör. 3.2.2024 kl. 10:00–14:00
mån. 5.2.2024 kl. 12:00–20:00

Valbussen Saima kör i byarna i Lojo enligt följande tidtabell.
Ons. 31.1.2024
kl. 14.00–15.10 Karislojo, Sale
kl. 15.40–16.50 Sammatti, Sale
kl. 17.50–19.00 Routiobacka, Bergshöjdsvägen 2
Tor. 1.2.2024
kl. 14.00–15.10 Ikkalan koulu
kl. 15.40–16.50 Pusula, Sale
kl. 17.50–19.00 Leppäkorven kauppa, Leppäkorventie 1009
Lör. 3.2.2024
kl. 12.00–13.10 Nummis kyrkby, Siipoontie 1
kl. 14.20–15.30 Muijalan koulu
kl. 15.50–17.00 A-Besiktning i Lempola
Mån. 5.2.2024
kl. 14.00–15.20 Maila, Lojoövägen 1300
kl. 15.50–17.10 Gerknäs folkskola, Marskalksvägen 4
kl. 17.40–19.00 Vabby, Skogsstjärnegränden 1
Tis. 6.2.2024
kl. 14.00–15.10 Hiidensalmi, Sågverksgården 2
kl. 15.30–16.40 Moisio, Talpelagatan 2
kl. 17.00–19.00 Lojo torg

Förhandsröstningen för personer som behöver dygnetruntvård ordnas på följande anstalter:
Servicehemmet Jokela
Lojo sjukhus
Tynnismalms hälsostation vårdavdelning 5
Hälsostationen i Lojo centrum, avdelningarna 2 och 3
Niilonpirtti
Servicecentret Iltarusko
Kaislakoti
Lojo seniorservicecenter
Servicecentret Tupala
Grupphemmet Kotola
Servicehuset Petäjäkoti
Servicehemmet Kaisankallio
Pipolakoti
Mainiokoti Emilia ja Arvid
Mainiokoti Jusolanlampi
Attendo Hiidensalmi
Vårdhemmet Attendo Vappula
Vårdhemmet Attendo Ventelä
Rehabiliteringshemmet Mäntylä
Uudenmaan seniorikodit Oy:s Harjunpuisto
Validia-huset i Lojo
Grupphemmet Salliva
Servicehemmet Katajankaari
Uniikki Lohja

En kungörelse om tidpunkterna för förhandsröstningen på anstalterna sätts upp på de ovannämnda anstalternas anslagstavlor.
De röstande ska styrka sin identitet då de anmäler sig på förhandsröstningsstället (identitetskort, körkort, pass eller någon annan motsvarande handling försedd med foto).
Om man inte har en sådan handling kan man hos polisinrättningen få ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta.

HEMMARÖSTNING
En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till vallokalen eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma i den kommun som är antecknad som hens hemkommun i rösträttsregistret. Hemmaröstningen sker på en separat överenskommen tidpunkt under förhandsröstningsperioden mellan kl. 9.00 och 20.00.

I samband med hemmaröstningen kan också en närståendevårdare som avses i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta om kommunen i fråga har antecknats som hens hemkommun i rösträttsregistret.
Övriga familjemedlemmar till den röstberättigade, vilka inte uppfyller förutsättningarna för hemmaröstning kan inte rösta i samband med hemmaröstningen.

Den som önskar förhandsrösta hemma ska meddela om detta till centralvalnämnden i sin hemkommun. Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som hen har utsett. Om en närståendevårdare som bor i samma hushåll avser att rösta i samband med hemmaröstningen, ska det anges i anmälan.

Anmälan lämnas in antingen skriftligt eller per telefon senast tisdagen den 16 januari 2024 före kl. 16.00 och för hemmaröstningen för den eventuella andra omgången senast tisdagen den 30 januari 2024 kl. 16.00. Om personen har anmält sig till hemmaröstningen för den första omgången vid presidentvalet, gäller anmälan även den andra omgången, och då behövs ingen ny anmälan. Om anmälan inkommer till centralvalnämnden efter tidsfristen för den första omgången, men före tidsfristen för den andra omgången, anses den, om annat inte framgår, vara anmälan till hemmaröstningen för den andra omgången.
På väljarens vägnar kan anmälan också lämnas in av en person som hen valt.

Anmälan kan göras på en blankett som skickas till de väljare som röstade hemma vid förra valet. Hemmaröstningsblanketter finns på Lojo stads kundservicecenter, hos hemvårdspersonalen inom Västra Nylands välfärdsområde och på Lojo stads webbplats under Presidentval. Dessutom finns blanketten på Justitieministeriets valsidor på www.vaalit.fi/sv/framsida. Anmälningarna ska skickas till centralvalnämnden i Lojo till adressen PB 71, 08101 Lojo eller lämnas in på stadens kundservicecenter i stadshuset Monkola, adress Karstuvägen 4.

Telefonanmälningar görs till Lojo stads kundtjänst, tfn 040 188 6100.

VALLOKALER PÅ VALDAGEN
Vallokalerna i röstningsområdena i Lojo stad är följande:

 1. Gerknäs–Kyrkstad Ristin koulu, Tynniåsvägen 1, 08700 Lojo
 2. Maksjoki Järnefeltin koulu, Helsingiusvägen 56, 08700 Lojo
 3. Ojamo–Rantakantti Ojamonharjun yhtenäiskoulu, Herrgårdsgränden 4, 08200 Lojo
 4. Metsola–Keskilohja Ojaniitun koulu, Ojaniittugatan 3, 08150 Lojo
 5. Vendelä Mäntynummen yhtenäiskoulu
  Tallåsgränden 15, 08500 Lojo
 6. Moisio Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo
 7. Karislojo Karjalohjan koulu, Koulukuja 10, 09120 Karislojo
 8. Paloniemi-Routio Routionmäen yhtenäiskoulu, Barrskogsvägen 4, 08350 Lojo
 9. Muijala Muijalan koulu, Takaniittyvägen 26, 08680 Lojo
 10. Sammatti Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
 11. Nummi Saukkola bibliotek, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
 12. Pusula Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula

Vallokalerna är öppna på valdagen kl. 9.00–20.00
Vallokalen anges på det meddelandekort som skickats till de röstberättigade.
Om den röstberättigade använder tjänsten Suomi.fi-meddelanden,
skickas meddelandet om rösträtt elektroniskt.

De invånare i Lojo stad vars adress inte finns i befolkningsdatasystemet hör till röstningsområdet Ojamo–Rantakantti.

Om den röstberättigade inte vet sin vallokal, kan man ringa till centralvalnämndens valnummer, tfn 044 374 7700. Information om allt som gäller valet fås också på de avgiftsfria nationella servicenumren tfn 0800 9 4771 (för svenskspråkiga) och 0800 9 4770 (för finskspråkiga) och på Justitieministeriets valsidor på www.vaalit.fi


Lojo 4.12.2023
Centralvalnämnden

På justitieministeriets valsidor finns mer information om valet: https://vaalit.fi/sv/presidentval

 

Related to the subject: