Välfärdsområdesval

Riksdagen godkände den 23 juni 2021 den regeringsproposition om social- och hälsovårdsreformen som avses i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering av den 10 december 2019 RP 241/2020 rd  (länk till en annan webbplats öppnas i en ny flik). Genom reformen inrättas i Finland 21 välfärdsområden till vilka ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna. Lagstiftningen om välfärdsområdena, bland annat lagen om välfärdsområden (611/2021), trädde i kraft den 1 juli 2021.

Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet ska utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars medlemmar och ersättare väljs genom välfärdsområdesval. Valet ska vara direkt, hemligt och proportionellt och grunda sig på lika rösträtt. Mandatperioden för fullmäktige avses vara fyra år.

I det första välfärdsområdesvalet väljs det nämnda minimiantalet ledamöter;
till Västra Nylands hälsovårdsreformen 79 fullmäktigeledamöter.
___________________________________________________________________________
Sidan har uppdaterats 26.01.2022

De invalda i välfärdsområdets fullmäktige i Välfärdsområdesvalet 2022.

Valresultatet fastställs 26.1.2022 och fullmäktigeförsamlingarna inleder sitt arbete 1.3.2022.
Valets resultat publiceras på adressen: https://vaalit.fi/sv/resultattjanst

Resultaten per kandidat: https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/se/ehdkutulos_03.html

____________________________________________________________________________

VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET 2022 I LOJO STAD

Valdagen för välfärdsområdesvalet 2022 är söndag 23.1.2022.

RÖSTRÄTT
Rösträtt har sådana personer som senast 23.1.2022 fyller 18 år.

I välfärdsområdesvalet som ordnas i Lojo stad kan en person som har Lojo stad som hemkommun rösta. Ett meddelandekort om rösträtt skickas till alla röstberättigade med känd adress. Den röstberättigade ska vara beredd att styrka sin identitet.

FÖRHANDSRÖSTNING
Förhandsröstningen förrättas 12-18.1.2022
Förhandsröstningsställena och öppettiderna:

Virkby bibliotek, Virkbyvägen 9, 08700 LOJO
ons-fre 12-14.1 kl. 9.00-18.00

Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 SAMMATTI
lör-sön 15-16.1 kl. 10.00-16.00

Gymnastiksalen i Tallbacka, Tallåsgränden 15, 08500 LOJO
mån-tis 17-18.1 kl. 14.00-20.00

Prisma, Larsgatan 37-41, 08100 LOJO och
Citymarket, Ojamoåsvågen 61, 08200 LOJO
ons-fre 12-14.1 kl. 9.00-20.00
lör-sön 15-16.1 kl. 12.00-18.00
mån-tis 17-18.1 kl. 9.00-20.00

Saukkola bibliotek, Kauppakuja 3, 09430 SAUKKOLA
ons-fre 12-14.1 kl. 10.00-16.00
lör-sön 15-16.1 kl. 10.00-14.00
mån-tis 17-18.1 kl. 14.00-20.00

Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 PUSULA
lör 15.1 kl. 10.00-14.00
mån 17.1 kl. 12.00-20.00

Allaktivitetshallen i Karislojo, Koulukuja 10, 09120 Karislojo
fre 14.1 kl. 10.00-14.00
lör 15.1 kl. 10.00-14.00
mån 17.1 kl. 16.00-20.00

Förhandsröstning för personer som behöver vård dygnet runt ordnas på följande inrättningar:
Servicehemmet Jokela
Lojo sjukhus
Tynnismalms hälsostation, vårdavdelning 5
Lojo centrums hälsostation, vårdavdelningarna 2 och 3
Niilonpirtti
Servicecentret Iltarusko
Kaislakoti
Lojo seniorservicecenter
Servicecentret Tupala
Grupphemmet Kotola
Servicehuset Petäjäkoti
Servicehuset Kaisankallio
Pipolakoti
Mainiokoti Emilia ja Arvid
Mainiokoti Jusolanlampi
Vårdhemmet Attendo Vappula
Vårdhemmet Attendo Ventelä
Rehabiliteringshemmet Mäntylä
Hoitokoti Apilaniitty
Uudenmaan seniorikodit Oy:n Harjupuisto
Lohjan Validia-talo
Perhekoti Iirisrinne

En kungörelse om tidpunkterna för förhandsröstningen på inrättningarna läggs upp på deras anslagstavlor.
De röstande ska styrka sin identitet då de anmäler sig på röstningsstället (identitetskort, körkort, pass eller någon annan motsvarande handling försedd med foto).
Om man inte har en sådan handling kan man på polisinrättningen avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta.

HEMMARÖSTNING
En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun som är antecknad som hans eller hennes hemkommun i rösträttsregistret. Hemmaröstningen sker på en separat överenskommen tidpunkt någon dag under förhandsröstningsperioden mellan kl. 9.00 och 20.00.

I samband med hemmaröstningen kan också en närstående enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta, om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemkommun i rösträttsregistret.

Den som vill rösta på förhand hemma, ska meddela centralvalnämnden i sin hemkommun om detta. Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som han eller hon har utsett. Om en närståendevårdare som bor i samma hushåll avser att rösta i samband med hemmaröstningen, ska det nämnas i anmälan.

Anmälan ska lämnas in antingen skriftligt eller per telefon senast tisdag 11.1.2022 före kl. 16.00. Anmälan kan även göras på väljarens vägnar av en person som han eller hon utsett.

De väljare som röstade hemma i förra valet får en blankett som de kan använda för anmälan. Hemmaröstningsblanketter finns på Lojo stads kundservicecenter, hos personalen inom Lojo stads hemvård samt på stadens webbplats under Kommunalvalet. Dessutom finns blanketten på justitieministeriets www.vaalit.fi. Anmälningarna ska riktas till centralvalnämnden i Lojo och skickas till adressen PB 71, 08101 Lojo eller lämnas in på stadens kundservicecenter i stadshuset Monkola, adress Karstuvägen 4.

Telefonanmälningar görs till Lojo stads kundservice, tfn 044 369 4301.

RÖSTNINGSSTÄLLENA PÅ VALDAGEN
Röstningsställena i röstningsområdena i Lojo stad är följande:

1. Gerknäs-Kyrkstad Ristin koulu, Tynnisåsvägen 1, 08700 Lojo
2. Maksjoki Järnefeltin koulu, Helsingiusvägen 56, 08700 Lojo
3. Ojamo-Rantakantti Ojamon koulu, Herrgårdsgränden 4, 08200 Lojo
4. Metsola-Keskilohja Ojaniitun koulu, Ojanittugatan 3, 08150 Lojo
5. Vendelä Gymnastiksalen i Tallbacka, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo
6. Moisio Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo
7. Karislojo Allaktivitetshallen i Karislojo, Koulukuja 10, 09120 Karislojo
8. Paloniemi-Routio Roution koulu, Barrskogsvägen 4, 08350 Lojo
9. Muijala Gymnastiksalen i Muijalan koulu, Takaniittyvägen 26, 08680 Lojo
10. Sammatti Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
11. Nummi Saukkola bibliotek, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
12. Pusula Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula

Vallokalerna är öppna på valdagen kl. 9.00–20.00
Röstningsstället anges på det meddelandekort som skickats till de röstberättigade.

De som är mantalsskrivna i Lojo stad, men som inte har hänförts till någon fastighet i folkbokföringen, hör till röstningsområdet Ojamo-Rantakantti.

Om den röstberättigade är osäker på sitt röstningsställe kan man ringa till centralvalnämndens valnummer, tfn 044 374 7700. Information om allt som gäller valet fås också på de avgiftsfria nationella servicenumren 0800 9 4771 (för svenskspråkiga) och 0800 9 4770 (för finskspråkiga) och på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi


Kandidatuppställning

Vid välfärdsområdesval får kandidater ställas upp av partier som införts i partiregistret och av valmansföreningar.
Partierna kan sluta sig samman och bilda valförbund och valmansföreningarna kan bilda gemensamma listor. De uppställda kandidaterna är kandidater för hela välfärdsområdet.

Välfärdområdesvalnämndens kungörelse om kandidatuppställning 3.12.2021.

Kandidater publiceras 23.12.2021: https://tulospalvelu.vaalit.fi/indexr.html

Tidsplan för välfärdsområdesval

Det första välfärdsområdesvalet ska förrättas söndagen den 23 januari 2022. I enlighet med detta är de övriga viktiga datumen vid valet följande:

– uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilket välfärdsområde) 3.12.2021
– kandidatansökningar ska lämnas in till välfärdsområdesvalnämnden senast 14.12.2021 före kl. 16
– välfärdsområdesvalnämnderna fastställer kandidatuppställningen (inklusive kandidatnumren) 23.12.2021
– rösträttsregistret vinner laga kraft 11.1.2022
– anmälan till hemmaröstning är öppen till 11.1.2022 kl. 16
förhandsröstning i Finland 12–18.1.2022
– förhandsröstning utomlands 12–15.1.2022
välfärdsområdesvalet ska förrättas 23.1.2022
– välfärdsområdesvalnämnderna fastställer resultatet i välfärdsområdesvalet 26.1.2022
– fullmäktige inleder sitt arbete 1.3.2022

 

Related to the subject: