Val och röstning

Av Lojo stads centralvalnämnd tillsatt valarbetsgrupp i riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet

•Centralvalnämndens sekreterare, personaldirektör, direktör för koncernförvaltningen Sara Rautiainen, 044 369 4329 sara.rautiainen@lohja.fi
•Förvaltningssakkunnig Päivi Kesälä 044 369 1541 paivi.kesala@lohja.fi
•Planeringsassistent Anna Palander-Kuukasjärvi 044 369 4493 anna.palander-kuukasjarvi@lohja.fi

Lojo stads kundservice 044 369 4301 asiakaspalvelukeskus@lohja.fi

Lojo stads växel 019 3690.

I Finland förrättas följande allmänna riksomfattande val:
– riksdagsval vart fjärde år
– kommunalval vart fjärde år
– val av republikens president vart sjätte år och
– Europaparlamentsval vart femte år.

2021
KOMMUNALVAL
– april

Mer information på Justitieministeriets valsidor www.vaalit.fi