Val och röstning

Av Lojo stads centralvalnämnd tillsatt valarbetsgrupp i kommunalvalet

•Centralvalnämndens sekreterare, personaldirektör, direktör för koncernförvaltningen Sara Rautiainen, 044 369 4329 sara.rautiainen@lohja.fi
•Förvaltningssakkunnig Päivi Kesälä 044 369 1541 paivi.kesala@lohja.fi
•Planeringsassistent Anna Palander-Kuukasjärvi 044 369 4493 anna.palander-kuukasjarvi@lohja.fi

Lojo stads kundservice 044 369 4301 asiakaspalvelukeskus@lohja.fi

Lojo stads växel 019 3690.

I Finland förrättas följande allmänna riksomfattande val:
– riksdagsval vart fjärde år
– kommunalval vart fjärde år
– val av republikens president vart sjätte år och
– Europaparlamentsval vart femte år.

2021
KOMMUNALVAL
◾uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilken kommun): 26.2.2021
◾kandidatansökan ska lämnas in: 9.3.2021
◾kandidatuppställningen fastställs: 18.3.2021
förhandsröstning i Finland: 7 – 13.4.2021
förhandsröstning utomlands: 7 – 10.4.2021
valdag: 18.4.2021
◾resultatet fastställs: 21.4.2021
◾fullmäktige börjar sitt arbete 1.6.2021

2023
RIKSDAGSVAL

Valdagen vid riksdagsvalet är söndagen den 2 april 2023 och förhandsröstning i Finland 22–28.3.2020 och förhandsröstning utomlands 22–25.3.2020.

2024
PRESIDENTVAL
Den 28 januari 2024

VAL TILL EUROPAPARLAMENTET
Europaparlamentsvalet 2024 förrättas i alla medlemsstater under tidsperioden 6–9.6.2024. I Finland är valdagen söndagen den 9 juni.

Mer information på Justitieministeriets valsidor www.vaalit.fi