Val och röstning

I Finland förrättas följande allmänna riksomfattande val:
–  välfärdsområdeval vart fjärde år
– riksdagsval vart fjärde år
– kommunalval vart fjärde år
– val av republikens president vart sjätte år och
– Europaparlamentsval vart femte år.

https://vaalit.fi/sv/framsida

2024
PRESIDENTVAL
Den 28 januari 2024. Det eventuella andra valet söndagen den 11 februari 2024.
Förhandsröstning i Finland 17-23.1.2024 och utomlands 17-20.1.2024.

VAL TILL EUROPAPARLAMENTET
Europaparlamentsvalet 2024 förrättas i alla medlemsstater under tidsperioden 6–9.6.2024. I Finland är valdagen söndagen den 9 juni.
https://vaalit.fi/sv/framsida

2023
RIKSDAGSVAL

Valdagen vid riksdagsvalet är söndagen den 2 april 2023 och förhandsröstning i Finland 22–28.3.2023 och förhandsröstning utomlands 22–25.3.2023. Röstetalen för alla kandidater i riksdagsvalet i Lojo finns på justitieministeriets resultattjänst: https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/sv/ehdkutulos_444.html

2021
KOMMUNALVAL

Lojo stads kungörelse 26.4.2021: Kommunalvalet 2021 i Lojo stad

Röstetalen för alla kandidater i kommunalvalet i Lojo finns på justitieministeriets resultattjänst: https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/se/lasktila.html

Mer information på Justitieministeriets valsidor www.vaalit.fi

2025
VÄLFÄRDSOMRÅDEVAL

Valdagen vid välfärdsområdesvalet 2025 är den 13 april 2025, och förhandsröstning är i Finland 2–8.4.2025.
Välfärdsområdesvalet ska från och med 2025 förrättas samtidigt med kommunalvalet.

 

Related to the subject: