Val och röstning

Av Lojo stads centralvalnämnd tillsatt valarbetsgrupp i riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet

•Centralvalnämndens sekreterare, förvaltningsdirektör Sari Forsström 044 369 3179 sari.forsstrom@lohja.fi
•Förvaltningssakkunnig Päivi Kesälä 044 369 1541 paivi.kesala@lohja.fi
•Planeringsassistent Anna Palander-Kuukasjärvi 044 369 4493 anna.palander-kuukasjarvi@lohja.fi

Lojo stads kundservice 044 369 4301 asiakaspalvelukeskus@lohja.fi

Lojo stads växel 019 3690.

I Finland förrättas följande allmänna riksomfattande val:
– riksdagsval vart fjärde år
– kommunalval vart fjärde år
– val av republikens president vart sjätte år och
– Europaparlamentsval vart femte år.

Framtida val

2019
RIKSDAGSVAL
Riksdagsvalet förrättas söndagen 14.4.2019.
Förhandsröstning i hemlandet ordnas 3-9.4.2019 och i utlandet 3-6.4.2019.

EUROPAPARLAMENTSVAL
Europaparlamentsvalet 2019 förrättas 26.5.2019.
Förhandsröstning i hemlandet ordnas 15-21.5.2019 och i utlandet 15-18.5.2019.

2021
KOMMUNALVAL
– april

Mer information på Justitieministeriets valsidor www.vaalit.fi