Val och röstning

I Finland förrättas följande allmänna riksomfattande val:
–  välfärdsområdeval vart fjärde år
– riksdagsval vart fjärde år
– kommunalval vart fjärde år
– val av republikens president vart sjätte år och
– Europaparlamentsval vart femte år.

2023
RIKSDAGSVAL

Valdagen vid riksdagsvalet är söndagen den 2 april 2023 och förhandsröstning i Finland 22–28.3.2020 och förhandsröstning utomlands 22–25.3.2020.

2024
PRESIDENTVAL
Den 28 januari 2024

VAL TILL EUROPAPARLAMENTET
Europaparlamentsvalet 2024 förrättas i alla medlemsstater under tidsperioden 6–9.6.2024. I Finland är valdagen söndagen den 9 juni.

2021
KOMMUNALVAL

Lojo stads kungörelse 26.4.2021: Kommunalvalet 2021 i Lojo stad

Röstetalen för alla kandidater i kommunalvalet i Lojo finns på justitieministeriets resultattjänst: https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/se/lasktila.html

Mer information på Justitieministeriets valsidor www.vaalit.fi

2022
VÄLFÄRDSOMRÅDEVAL
– Det första välfärdsområdesvalet ska förrättas söndagen den 23 januari 2022.
– Förhandsröstning i Finland 12–18.1.2022.
– Förhandsröstning utomlands 12–15.1.2022.
– Välfärdsområdesvalet ska från och med 2025 förrättas samtidigt med kommunalvalet.