Deltagande budgetering

I Lojo prövar man för första gången deltagande budgetering – ge förslag på hur man skulle kunna använda 20 000 euro!

Med deltagande budgetering utvecklar vi Lojo tillsammans med Lojoborna. Vi har reserverat 20 000 euro i Lojos stads budget för 2023 och kommuninvånarna får bestämma hur beloppet används. Berätta din utvecklingsidé för oss! Idéerna kan till exempel gälla en tjänst, miljön, fritid, kultur och de kan hänföra sig till trivsel, välmående, evenemang eller de kan glädja kommuninvånarna. Det viktigaste är att din utvecklingsidé gläder så många som möjligt.

Du kan komma med en eller flera idéer, dock inom ramen för anslaget på 20 000 euro. Idéer kan lämnas in 10.-26.3.2023. Efter det går Lojo stad igenom samtliga utvecklingsidéer och väljer ut de mest genomförbara idéerna och ställer ut dem för allmän röstning. Förslag som liknar varandra kan slås samman och förslag som inte kan genomföras gallras bort.

Du kan lämna in din utvecklingsidé senast 26.3.2023 här

och på Lojos bibliotek och på kundtjänsten i stadshuset på Karstuvägen 4 (mån-tors 8-16, fre 8-15).

Ta hänsyn till följande när du lämnar in i ditt förslag:

 • Kostnaderna för att genomföra utvecklingsidén kan vara högst 20 000 euro. Du kan dock komma med en förmånligare idé.
 • Du kan föreslå flera idéer, men totalkostnaderna för att genomföra dem kan inte överskrida 20 000 euro. Använd en ny blankett för varje idé.
 • Utvecklingsidén ska vara genomförbar under 2023 i Lojoområdet och det är bra om utvecklingsidén gagnar eller gläder så många Lojobor som möjligt.
 • Idén ska vara ny och inget helt liknande genomförande har fått anslag tidigare.
 • Vid bedömning av utvecklingsidén tar man även hänsyn till tillgänglighet, likvärdighet och idéens innovativitet.
 • Du kan även lämna in din idé på en förenings/organisations eller ett företags vägnar (inte för kommersiella ändamål).
 • Det finns ingen åldersgräns för idégivningen och idén kan också lämnas in anonymt.

Andra saker:

 • Utvecklingsidén ska vara genomförbar inom ramen för anslaget på 20 000 euro och den ska falla inom stadens befogenheter och följa bestämmelser och lagstiftningen. (Den ska till exempel inte gälla ett privat markområde.)
 • Syftet med idén ska vara allmännyttigt och icke-vinstdrivande.
 • Anslaget kan inte användas för personalrekrytering.
 • Idén får inte strida mot gällande planer eller stadens beslut.
 • Genomförandet får inte väsentligt öka årliga återkommande kostnader.
 • Idén ska lämnas in inom tidsfristen 26.3.2023.
 • Genom att lämna in idén ger du staden rättigheter att bearbeta och utveckla den.

I nästa skede genomförs röstning. Röstningen äger rum på nätet och vi informerar om den separat. När röstningen har avslutats genomförs den valda eller de valda idéerna under 2023. Idén genomförs av den som föreslott idén eller av kommunen.

*Även om din idé inte vinner kan den utgöra en del av framtidens utvecklingsmål, så det lönar sig absolut att komma med idéer. Den idé som du lämnat kan också vid behov bearbetas och vidare utvecklas. Tack för ditt deltagande i utvecklingen av Lojo!

Personregisterbeskrivning

#OsbuLohja