Deltagande budgetering

Omröstningen i deltagande budgetering har avslutats: vinnaren blev kvällstorg!

Omröstningen i deltagande budgetering hölls i Lojo mellan den 12 och 21 maj 2023. I omröstningen fick man välja 1–3 alternativ. Antalet röster uppgick till 1 227, vilket är cirka 2,7 procent av invånarna. Segern gick till ordnande av kvällstorg och utvecklingen av Lojo torg. Andra populära utvecklingsområden var delade båtar, synligheten av strandlandskapen och renovering av Liessaaribron. Flera önskade ett utsiktstorn till Lojo ås.

Lojo stad kommer att pröva kvällstorg på sommaren och fortsätter att satsa på utvecklingen av torget. Dessutom kommer budgetmedel från den deltagande budgeteringen att anvisas till delade roddbåtar runt om i Lojo. Båtarna som blev särskilt populära i omröstningen kommer att göra sjön mer tillgänglig för invånarna i Lojo. Placeringen av roddbåtarna kommer att diskuteras med Lojo områdeskommittéer för att kunna betjäna invånarna så bra som möjligt.

Utsiktstornet på Lojo ås ska bearbetas under de kommande åren i samband med andra stadsplaner för utvecklingen av åsen. Detsamma gäller för renovering av trapporna vid åsen. Staden kommer också att fortsätta att arbeta för att förbättra strandlandskapets synlighet och utveckla badplatser med beaktande av de önskemål som uttrycktes i omröstningen. Renoveringen av Liessaaribron, inklusive belysning, kommer också att redas ut.

Vi vill tacka alla som deltog i utvecklingen av Lojo för deras bidrag och aktivitet. Lojo har tagit ett viktigt steg inom deltagande budgetering. Den första gången visade sig vara fungerande och visade också de utvecklingspunkter som vi kommer att fokusera på i framtiden.


Nu är det dags att rösta – välj till vilket ändamål 20 000 euro ska använda

Lojos deltagande budgetering har gått in i röstningsfas. Varje Lojobo har nu chans att påverka stadens utveckling och välja 1–3 alternativ bland 30 idéer. Röstningstiden är från den 12 till 21 maj 2023.

Röstningsanvisningar:

1. Genom att klicka på den här länken kommer du till röstningsblanketten.

2. Välj 1-3 alternativ som du vill rösta på.

3. I slutet kan du ge ytterligare uppgifter, till exempel förslag till läge och så vidare.

4. Kom ihåg att spara dina svar.

Du kan rösta på webben här och på plats på Lojos bibliotek.

När röstningen har avslutats genomförs de idéer som fått mest röster under 2023. Idén genomförs av den som föreslagit idén eller av Lojo stad.

Vad då för deltagande budgetering?

Med deltagande budgetering utvecklar vi Lojo tillsammans med Lojoborna. Vi har reserverat 20 000 euro i Lojos stads budget för 2023 och kommuninvånarna får bestämma hur beloppet används. Kommuninvånarna fick lämna in förslag under dryga två veckor i mars. Vi samlade in över 200 idéer i förslagsskedet.

Följande ska beaktas i idégivningen:

  • Utvecklingsidén ska vara genomförbar under 2023 i Lojoområdet och den ska gagna eller glädja så många Lojobor som möjligt.
  • Vid bedömning av utvecklingsidén ska man ta hänsyn till tillgänglighet, likvärdighet och innovativiteten av idén.
  • Idéer kan lämnas in av privata personer, föreningar/organisationer och företag (dock inte i kommersiellt syfte).
  • Det finns ingen åldersgräns för idégivningen och en idé kan också lämnas in anonymt.
  • Utvecklingsidén ska falla inom stadens befogenheter och följa bestämmelser och lagstiftningen. (Den ska till exempel inte gälla ett privat markområde.)
  • Syftet med idén ska vara allmännyttigt och icke-vinstdrivande.
  • Anslaget kan inte heller användas för personalrekrytering.
  • Idén får inte strida mot gällande planer eller stadens beslut.
  • Genomförandet får inte väsentligt öka årliga återkommande kostnader.
  • Staden har rätt att bearbeta och utveckla idén.

De idéer som samlades vid förslagsskedet bearbetades vidare i teamet för deltagande budgetering till genomförbara alternativ. Även om alla förslag inte gick vidare till röstningsfas den här gången, fick vi ett stort antal bra idéer för framtida utvecklingsmål. Vi vet nu vilka tjänster som det finns behov av och vi strävar efter att framöver utveckla dem även utanför den deltagande budgeteringen.

Tack för att du deltar i utvecklandet av Lojo!


Under den första fasen av Lojo stads deltagande budgetering samlades in cirka 230 förslag för att utveckla staden

Med deltagande budgetering utvecklar vi Lojo tillsammans med Lojoborna. Vi har reserverat 20 000 euro i Lojos stads budget för 2023 och kommuninvånarna får bestämma hur beloppet används. Under den första fasen av Lojo stads deltagande budgetering samlades in cirka 230 förslag för att utveckla staden.

Utvecklingsidéerna handlar mest om renoveringar av badstränder och friluftsplatser runt om i Lojo och om att förbättra trivseln särskilt i centrumområdet, bland annat genom förbättrade tjänster och evenemang. Idéerna betonar viljan att tillbringa mer tid utomhus, bland annat i form av hund- och lekparker. Dessutom vill många öka antalet förmånliga motionsmöjligheter för både barn, ungdomar och vuxna.

I nästa skede genomförs röstning. Röstningen äger rum på nätet och vi informerar om den separat. När röstningen har avslutats genomförs den valda eller de valda idéerna under 2023. Idén genomförs av den som föreslott idén eller av kommunen.

Personregisterbeskrivning

#OsbuLohja

 

Related to the subject: