Laulun opetus

KLASSINEN LAULU

Laulunopiskelijaksi voi hakeutua noin 13-14-vuotiaana. Opinnot voi aloittaa myös aikuisiässä. Yksityistunneilla perehdytään lauluun instrumenttina äänenmuodostusharjoituksilla sekä tutustutaan länsimaalaisen laulutaiteen eri aikakausiin ja tyylisuuntiin. Opetukseen liittyy myös luentoja ja ensemble-työskentelyä. Yhteistunneilla keskitytään musiikin tulkinnalliseen puoleen sekä harjoitellaan esiintymistä.
Opettajat: Pirjo Honkanen ja Kaarina Ollila
https://youtu.be/lUIf7o-rkr0
https://youtu.be/l8rVtW-oCi0

Pop/jazz -laulu 

Opiskelijan tulee olla vähintään yläkoululainen, mutta opinnot voi aloittaa myös aikuisiässä. Pop/jazz -laulunopetuksen ydintavoitteena on terve äänenkäyttö pop/jazz -musiikissa. Tähän tavoitteeseen pyritään tutustumalla ja opiskelemalla pop/jazz -laulun instrumentinhallinnan perusteita, kuten optimaalinen lauluasento (seisomisasento), hengityksen merkitys laulaessa, äänen tukeminen koko keholla ja resonanssi eli äänen sointi. Instrumentinhallintaa harjoitellaan ja opitaan koko ajan käytäntöön soveltaen, erilaisiin pop/jazz -musiikin genren kappaleisiin, niiden tyylinmukaiseen fraseeraukseen ja rytmiikkaan tutustuen. Pop/jazz -laulaja on mukana bänditoiminnassa.
Opettaja: Jenny Liebkind
https://youtu.be/rcT_OQPvO_0

 

Aiheeseen liittyvää: