Alakoulu

1. LUOKKA

KIRJASTO

Oppilas tutustuu kirjoihin kuunnellen, katsellen ja vähitellen itsekin lukien. Hän löytää lukemalla tietoja erilaisista teksteistä.

Tavoite: Kirjasto tutuksi, lukutaito hyväksi. Tavoitteena on kirjaston käytön harjoittelu ja lukemisesta innostuminen.
Toteutus: Kirjastovierailut, omatoiminen opettelu
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Lukuvuoden aikana


2. LUOKKA

KIRJASTO

Syvennetään taitoja, tutustutaan monipuolisesti kirjallisuuteen lukien ja kuunnellen.
Kulttuuripolun aiheena on kirjasto yhdessä elokuvan ja mediakasvatuksen kanssa. Pääkirjastossa ja Mäntynummen kirjastossa on tilat, joissa on mahdollista näyttää elokuvia.

Tavoite: Taitojen syventäminen. Oppilas kiinnostuu kirjallisuudesta ja saa siitä elämyksiä.
Toteutus: Kirjastovierailut, omatoiminen opettelu
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Lukuvuoden aikana


3. LUOKKA

TEATTERIKASVATUS

Teatterivierailun avulla tutustutaan lavastukseen, puvustukseen ja ohjaukseen. Tehdään yleisökierros Lohjan teatterin kulisseissa. Mahdollista on myös pyytää teatteriryhmää tai henkilöä esittämään näytelmämonologin tai kertomaan teatteritoiminnasta.

Tavoite: Yleinen tutustuminen teatterin toimintaan.
Toteutus: Teatterivierailu, kiertävä teatteri
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Lukuvuoden aikana

Teatteri Aploodi

Teatteri Aploodi on teatteritaiteen perusoppilaitos Lohjalla. Aploodi toteuttaa kouluille ja varhaiskasvatukselle draamatyöpajoja, joilla tuetaan lasten tunteiden tunnistamista, osallisuutta, sosiaalisuutta ja itseilmaisua draamapedagogisin menetelmin. Työpajoissa vahvistetaan myös koulujen ja varhaiskasvatuksen ohjaajien toiminnallisia työtapoja. Työpajat suunnataan aina kohde- ja ikäryhmän tarpeisiin.

Tavoite: Lapset tutustuvat teatterin tekemiseen osallistumalla itse draamatyöpajoihin teatterialan ammattilaisten johdolla
Toteutus: Ohjaaja tulee luokkaan päiväkotiin/kouluun
Kustannukset: Työpajan kustannukset
Ajankohta: Ympäri vuoden

KUVATAIDE

Luokka tutustuu kuvataiteeseen, joko koulussa tai menee tutustumaan taidenäyttelyyn. Luokka voi itse järjestää taidenäyttelyn omista tuotoksistaan vanhusten palvelukeskuksessa tai lähikirjastossa.

Tavoite: Taidenäyttelyn kokeminen sekä katsojana että taiteilijana.
Toteutus: Taidenäyttelyvierailu; taidenäyttelyn järjestäminen yhteistyössä lähikirjaston tai vanhusten palvelukeskuksen kanssa
Kustannukset: Materiaalikustannukset
Ajankohta: Kevätlukukausi


4. LUOKKA

ORKESTERI

Lohjan kaupunki järjestää joka vuosi 4.-luokkalaisille itsenäisyyspäiväjuhlan. Juhlassa esiintyy Lohjan kaupunginorkesteri, jonka lisäksi on vuosittain vaihtuvaa ohjelmaa.

Tavoite: Oppilaat kokevat aidon konserttielämyksen sinfonisen orkesterin tarjoamana
Toteutus: Oppilaat kävelevät tai kuljetetaan juhlapaikalle
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Itsenäisyyspäivää edeltävä arkipäivä

KÄSITYÖ

Oppilaat käyvät kirjastossa tutustumassa käsityönäyttelyyn. Näyttelyn yhteydessä pidetään työpaja. Hiiden Opisto ja käsityötä taiteen perusopetuksena opettava Taito-käsityökoulu Lohjan Helmi ovat kulttuuripolun yhteistyökumppaneita.

Tavoite: Käsityöhön tutustuminen työpajan ja taidenäyttelyn kautta.

Toteutus: Yhteistyössä taiteen perusopetuksen kanssa

Kustannukset: Kuljetuskustannukset

Ajankohta: Lukuvuoden aikana.


5. LUOKKA

KOTISEUTU

LohjaABC ja museohiiri Roopen polku on Lohjan Museon ja yläkoulujen oppilaiden oppilastyönä aloittama opaskirjanen, kuvakirja, joka on tarkoitettu historian opinnot aloittaville viidesluokkalaisille. Kirjasen avulla oppilaita opastetaan kotiseutunsa menneisyyden ja kulttuurin pariin. Museohiiri Roopen polku Lohjan historiaan ja kulttuuriin” on tulossa myös yleisön tavoitettavaksi kaupungin nettisivujen kautta.

Tavoite: Oppilaat tutustuvat paikalliseen historiaan ja kotiseutuunsa
Toteutus: LohjaABC-opintomateriaali
Kustannukset: Osana opetusta, ei ylimääräisiä kustannuksia
Ajankohta: Lukuvuosi

MUSEO

Kaikki oppilaat pääsevät kotiseuturetkelle 5.-luokalla. Suositeltavia tutustumiskohteita ovat kuntaliitoksen myötä uudet alueet.

Tavoite: Oppilaat tutustuvat kotiseutuunsa
Toteutus: Opettajat järjestävät kuljetukset ja sopivat kohteiden yhteyshenkilöiden kanssa tarkemmista vierailuajoista.
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Huhti-toukokuu

KIRJASTO

Lukuharrastuksen vahvistaminen sekä kirjaston monipuolinen käyttö ja kirjastonkäytön vakiinnuttaminen. Kirjaston tietokirjallisuuden ja -aineiston luokituksen perusteet tulevat tutuiksi. Kirjaston kokoelmia opetellaan hyödyntämään eri aineiden opiskelussa. Harjoitellaan tiedonhakua ja tutustutaan verkkotiedonhakuun.

Tavoite: Tietokirjat ja tiedonhaku tutuiksi, lukuharrastus omaksi
Toteutus: Kirjastovierailut lähikirjastoihin
Kustannukset: Ei ylimääräisiä kustannuksia

Ajankohta: Lukuvuoden aikana


6. LUOKKA

TANSSI

Oppilaat saavat tutustua tanssiin ohjatusti. Toteutetaan yhteistyössä taiteen perusopetusta antavien tanssikoulujen kanssa.

Tavoite: Oppilaat tutustuvat tanssin eri muotoihin tanssitunnin muodossa
Toteutus: Yhteistyössä taiteen perusopetuksen kanssa, joko oppilaitosvierailuina tai tanssikoulun tiloissa
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Syyslukukauden aikana tai sovitusti

 

Aiheeseen liittyvää: