Kokoelmat ja tutkimus

Kokoelmat ja tutkimus

Lohjan Museo tallentaa, tutkii, säilyttää ja asettaa näytteille Lohjaan liittyvää aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä.

Lohjan Museon tehtävänä on kerätä ja tallentaa paikallista kulttuuriperintöä ja nykypäivän ilmiöitä Lohjan alueella. Tiedot tallennetaan museon arkistoihin tulevaisuuden tutkimus- ja näyttelykäyttöä varten. Tietojen tallentamisessa noudatetaan museoalan eettisiä sääntöjä, yleisiä tutkimuseettisiä ohjeita ja tietosuojalakia.

Esinekokoelma

Esinekokoelmaamme kuuluu noin 25 000 esinettä pienestä napista isoon paloautoon. Esinekokoelmaa säilytetään Länsi-Uudenmaan kulttuuriperintökeskuksessa Leirassa Tammisaaressa. Kokoelmasta vain murto-osa on esillä museon perusnäyttelyssä.

Lohjan museon ja Länsi-Uudenmaan museon tuolikokoelmaa kokoelmakeskus Leirassa. Erilaisia tuoleja on kahdessa hyllystössä kolmessa korkeudessa.

Kuvakokoelma

Kuvakokoelmamme koostuu kymmenistä tuhansista kuvista, jotka kertovat menneestä ja nykyisestäkin Lohjasta ja lohjalaisista. Valokuva-arkiston aineistoa julkaistaan näyttelyissämme ja monenlaisissa tutkimuksissa ja artikkeleissa.

Neljä kaivosmiestä seisoo kaivoksen sisältä otetussa kuvassa kuupassa: kattilamaisessa tynnyrissä, joka roikkuu kettingeillä katosta. Kaivosmiehillä on päässään kypärät ja päällä suoja-asut. Kaksi kaivosmiestä polttaa piippua.

Kotiseutuarkisto

Kotiseutuarkisto sisältää Lohja-aiheisia vanhoja karttoja, asiapapereita ja paikallisten yhdistysten arkistoja. Suomen kotiseutututkimuksen isäksi mainitun Robert Boldtin muistiinpanoja ja kirjeenvaihtoa on tallennettu arkistoon. Arkistossa on lisäksi runsaasti haastatteluäänitteitä. Arkisto on tutkijoiden käytettävissä.

Piirretty kartta museoalueesta 1800-luvulla. Karttaan merkitty rakennusten sijaintipaikat.

Kirjasto

Museolla on oma pieni käsikirjasto, joka on painottunut Lohja-aiheiseen kirjallisuuteen, kansatieteeseen, taiteisiin ja historiatieteisiin. Kirjoja ei lainata.

TAKO-ohjelma ja dokumentointi

Lohjan Museo on mukana valtakunnallisessa TAKO-ohjelmassa. TAKO on museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyötä koordinoiva ammatillisten museoiden verkosto. TAKO:lla on kaksi päätavoitetta: museoiden välinen tallennustyönjako ja nykydokumentoinnin koordinointi. Lohjan Museon erityisalueena on muoviteollisuus, erityisesti kotitalousmuovi sekä kaivosteollisuus. TAKOon voi tutustua nettisivuilla osoitteessa: http://tako.nba.fi/

Lohjan Museon tehtäviin kuuluu tehdä omaan toimialueeseen liittyvää tutkimusta ja dokumentointia. Vuonna 2017 valmistui museon Lohjan tori -aiheinen dokumentointiprojekti Toristoori. Lohjan torin tarinan voit lukea oheisesta verkkojulkaisusta.

Toristoori: Lohjan torin tarina by MiljART – Issuu

Lahjoita museoon

Museon kokoelma karttuu pääasiassa lahjoituksin. Jos suunnittelet lahjoittamista museolle, ota yhteyttä museoamanuenssi Matti Mäkeen p. 044 374 3559 tai matti.maki@lohja.fi.

 

Aiheeseen liittyvää: