Kalastus ja ravustus

Kalastamista ja ravustamista kaupungin vesialueilla koskevat määräykset

Kaupungin myymät luvat oikeuttavat kalastamaan vain kaupungin omistamilla vesialueilla, ei muualla.

Kalastuskartta

Lupia kiinteiden pyydysten käyttöön myydään vain kaupunkilaisille ja kaupungin alueella loma-asunnon omistaville, Lohjan kaupungin vesialueelle, kotitarve- ja virkistyskalastukseen sekä muikunpyynnin osalta ammattikalastukseen.

Kotitarve- ja virkistyskalastukseen myydään yhdelle henkilölle enintään 4 pyydysyksikköä. Muikun ammattikalastukseen myydään yhdelle henkilölle enintään 8 pyydysyksikköä. Ravustukseen myydään ruokakuntaa kohti enintään 10 pyydysyksikköä. Luvat ovat henkilökohtaisia ja kalastusoikeuden luovuttaminen toiselle on kielletty. Kiinteän pyydyksen luvan ostajan, ellei hän ole alle 18 vuotias tai yli 65 vuotias, on esitettävä tosite voimassa olevasta valtion kalastuksenhoitomaksusta.

Kaupunkilaiset ja kaupungin alueella loma-asunnon omistajat eivät tarvitse erillistä lupaa tuulastukseen, kalastukseen harppuunalla tai katiskalla kaupungin omistamilla vesialueilla.

Viehekalastukseen tai uisteluun yhdellä vavalla on kaupunkilaisella tai ulkokuntalaisella, ellei hän ole alle 18 vuotias tai yli 69 vuotias, oltava esittää todistus valtion kalastonhoitomaksun suorittamisesta. Useamman vavan uistelulupa on venekuntakohtainen.

HUOM! Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta 31.12.2023 mennessä: heidät on vapautettu maksusta. 

Pyydykset on merkittävä kalastusasetuksen edellyttämällä tavalla ja pyydysmerkki tulee kiinnittää pyydykseen siten, että se on näkyvillä veden pinnalla tai jään päällä.

Avovesipyynti kiinteillä pyydyksillä (verkoilla) on kielletty jäiden lähdöstä tai 1.4. alkaen 30.6. saakka.

Kiinteän kalastuspyydysyksikön hinta on kaupunkilaisille ja kaupungin alueella loma-asunnon omistaville 21,00 euroa max. 4 kpl/ hlö. Lupa oikeuttaa verkkokalastukseen, rysän, pitkäsiiman ja iskukoukkujen käyttöön Lohjan kaupungin vesialueilla.

Ulkokuntalaisille ei myydä lupia kiinteiden pyydysten käyttöön.

Ravustuspyydysyksikön hinta on 10,50 euroa/ kpl max. 10 kpl/ talous.

Useamman vavan uistelulupa on 21,00 euroa/ vuosi tai 10,50 euroa/ viikko.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Lohjanjärvessä kalastettaessa on pyyntisyvyydeltään yli 2m korkeiden verkkojen silmäharvuuden oltava vähintään 100 mm (solmuväli 55 mm), muikkuverkkojen silmäharvuus saa olla enintään 50mm (solmuväli 25 mm).

Lohjanjärvessä kuhan alamitta on 45cm ja ravun alamitta on 10 cm.

Tuulastus on sallittua 1.8.-31.12. välillä. Ravustus on sallittu 21.7. (klo 12 alkaen) – 31.10.

Pyydysyksikkömerkeillä saa käyttää seuraavanlaisia pyydyksiä:

Verkot -> pituus 30m ->1 pyydysyksikkö
Rysä ->1 pyydysyksikkö
Pitkäsiima ->100 koukkua-> 2 pyydysyksikköä
Iskukoukut ->10kpl ->1 pyydysyksikkö
Rapumerta ->1 pyydysyksikkö

Linkki verkkokauppaan.

Useamman vavan uisteluun liittyvän pyydysyksikkö hinnan voi maksaa suoraan Lohjan kaupungin pankkitilille FI5910963000220332, viesti kenttään tulee merkitä UISTELU.

Muikun ammattikalastuksesta on pidettävä saaliskirjanpitoa ja saalistietojen raportointi on edellytys seuraavan vuoden lupien saamiselle. Saaliskirjanpidon käsittelee Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry.

Lohjan kaupunki valvoo kalastusta vesialueillaan

Kalastuksenvalvojana toimii Kari Kenttinen p. 040 533 7263. Kaupunkilaisia pyydetään lisäksi ottamaan yhteyttä Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskukseen, jos epäillään määräysten noudattamatta jättämistä. Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Avoinna ma-to 8.00–16.00, pe ja aattopäivät 8.00–15.00, p. 040 188 6100.

 

Aiheeseen liittyvää: