Yläkoulu

7. LUOKKA

KUVATAIDE

Oppilaat tutustuvat vapaavalintaiseen taidenäyttelyyn: Kässän talo (Virkkalan alue), Linderinsali (keskustan koulut).

Tavoite: Oppilaat näkevät oikeiden taiteilijoiden töitä esillepantuna kokonaisuutena.
Toteutus: Taidenäyttelyretki järjestetään esim. uimahallivierailun yhteyteen
Kustannukset: Sisältyvät uimahallikuljetuksiin, ei ylimääräisiä kustannuksia
Ajankohta: Uimahallivierailujen yhteydessä sovitusti

KIRJASTO

Tiedonhakutaitoja ja kirjallisuuden tuntemusta syvennetään. Tehdään yhteistyötä eri aineopettajien kanssa esim. opiskeluun liittyvien projektitöihin liittyen.

Tavoite: Tiedonhaku omaksi, kriittisyys tavaksi, lukuvalikoima laajaksi
Tavoitteena on tiedonhakutaitojen syventäminen ja perehtyminen kirjaston palvelutarjontaan niin, että oppilas osaa käyttää kirjastopalveluja ja etsiä itsenäisesti tietoja ja käyttää erilaisia tiedonlähteitä.
Toteutus: Yhteistyössä aineopettajien kanssa, mm. projektitöiden muodossa
Kustannukset: Ei ylimääräisiä kustannuksia
Ajankohta: Lukuvuoden aikana, opetussuunnitelman mukaisesti

KÄSITYÖ

Oppilaat käyvät tutustumassa käsityönäyttelyyn, jonka yhteydessä on mahdollista järjestää työpaja. Vierailu järjestetään yhteistyössä taiteen perusopetuksen kanssa.

Tavoite: Oppilaat tutustuvat syventävästi käsityön maailmaan, käsityön ammattilaisten ohjauksessa

Toteutus: Vierailu käsityönäyttelyyn

Kustannukset: Pyritään järjestämään esim. uimahallivierailujen yhteyteen, työpajan materiaalikustannukset

Ajankohta: Uimahallivierailun / muun kuljetuksen yhteydessä


8. LUOKKA

TEATTERI

Oppilaat käyvät teatterikierroksella Lohjan teatterissa opettajan johdolla. Teatterikierroksella tutustutaan lavastuksen ja puvustuksen tekoon ja näytelmän ohjaukseen sekä teatterietikettiin.

Tavoite: Oppilaat tutustuvat teatterin tekoon kulissien takaa ja kuulevat tekijöiltä, millaista on tehdä teatteria ammatikseen
Toteutus: Vierailu Lohjan teatteriin
Kustannukset: Kuljetuskustannukset
Ajankohta: Kevätlukukausi

Teatteri Aploodi

Teatteri Aploodi on teatteritaiteen perusoppilaitos Lohjalla. Aploodi toteuttaa kouluille ja varhaiskasvatukselle draamatyöpajoja, joilla tuetaan lasten tunteiden tunnistamista, osallisuutta, sosiaalisuutta ja itseilmaisua draamapedagogisin menetelmin. Työpajoissa vahvistetaan myös koulujen ja varhaiskasvatuksen ohjaajien toiminnallisia työtapoja. Työpajat suunnataan aina kohde- ja ikäryhmän tarpeisiin.

Tavoite: Lapset tutustuvat teatterin tekemiseen osallistumalla itse draamatyöpajoihin teatterialan ammattilaisten johdolla
Toteutus: Ohjaaja tulee luokkaan päiväkotiin/kouluun
Kustannukset: Työpajan kustannukset
Ajankohta: Ympäri vuoden

MUSEO

Roopen polulta LohjaPediaan on Lohjan museon, kirjaston ja koulujen yhteistyö. Yhdeksäsluokkalaiset perehtyvät historian tunneilla kotiseutunsa historiaan ja tuottavat aineistoa LohjaPediaa varten.

Tavoite: Paikkakunnan esihistoria ja historia tutuksi näyttelyiden kautta Lohjan museossa, Johannes Lohilammen museossa, Meijerimuseossa ja mahdollisuuksien mukaan myös Tytyrin kaivosmuseossa. Tavoitteena on myös tutustuttaminen historiatutkimukseen, museotyöhön, museon kokoelmiin, Elias Lönnrotin elämäntyöhön ja Paikkarin torppaan. Tutustutaan Lohjan museoihin ja kulttuurimaisemaan sekä käydään kotiseuturetkellä.
Toteutus: Koulussa käydään läpi historiatutkimus paikkakunnan aiheesta ja lohjalaisen teollisuuden vaihteita. Roopen polulta LohjaPediaan jatkuu perusopetuksen ja museon yhteistyönä koko yläkoulun ajan.
Kustannukset: Osana opetusta, ei ylimääräisiä kustannuksia
Ajankohta: 8. ja 9. luokka, koko lukuvuosien ajan, opetussuunnitelman mukaan


9. LUOKKA

MUSEO

Roopen polulta LohjaPediaan on Lohjan museon, kirjaston ja koulujen yhteistyö. Yhdeksäsluokkalaiset perehtyvät historian tunneilla kotiseutunsa historiaan ja tuottavat aineistoa LohjaPediaa varten.

Tavoite: Paikkakunnan esihistoria ja historia tutuksi näyttelyiden kautta Lohjan museossa, Johannes Lohilammen museossa, Meijerimuseossa ja mahdollisuuksien mukaan myös Tytyrin kaivosmuseossa. Tavoitteena on myös tutustuttaminen historiatutkimukseen, museotyöhön, museon kokoelmiin, Elias Lönnrotin elämäntyöhön ja Paikkarin torppaan. Tutustutaan Lohjan museoihin ja kulttuurimaisemaan sekä käydään kotiseuturetkellä.
Toteutus: Koulussa käydään läpi historiatutkimus paikkakunnan aiheesta ja lohjalaisen teollisuuden vaihteita. Roopen polulta LohjaPediaan jatkuu perusopetuksen ja museon yhteistyönä koko yläkoulun ajan.
Kustannukset: Osana opetusta, ei ylimääräisiä kustannuksia
Ajankohta: 8. ja 9. luokka, koko lukuvuosien ajan, opetussuunnitelman mukaan

KOTISEUTURETKI

Oppilaat tutustuvat opastuskierroksella kotiseutukohteeseen. Kohteita ovat mm. Sammatti, Paikkarin torppa, Miinan mökki ja Myllymäen torppa.

Tavoite: Oppilaat tutustuvat syventävästi kotiseutunsa historiaan opastetulla retkellä

Toteutus: Kotiseuturetki

Kustannukset: Kuljetuskustannukset

Ajankohta: Kevätlukukausi, opetussuunnitelman ja museoiden aukiolon mukaisesti

ELOKUVA- JA MEDIAKASVATUS

Yhteistyötä tehdään Koulukinon kanssa. 9-luokkalaiset tutustuvat elokuvaan ja mediakasvatukseen.

Tavoite: Oppilaat saavat yleiskuvan elokuvista ja mediakasvatuksesta, myös oman tekemisen kautta

Toteutus: Monimuoto-opetus, työpajat, yhteistyössä mm. perusopetuksen ja Koulukinon kanssa.

Kustannukset: Tekijänoikeuskustannukset, kalustovuokrat

Ajankohta: Syyslukukausi

 

Aiheeseen liittyvää: