Samassa veneessä -hanke

Lohjan Museon Samassa veneessä -hankkeessa pohditaan lähijärvien merkityksiä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia pintaa syvemmältä

Samassa veneessä -hankkeessa kartoitetaan Lohjan alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten suhdetta lähivesistöihinsä ja alueen järvien merkitystä paikallisidentiteetille. Samalla hankkeessa selvitetään, miten paikalliset kokevat ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutukset järviluontoon juuri nyt. Tarkoituksena on sekä dokumentoida paikallisten ajatuksia ja kokemuksia että innostaa ja kannustaa ihmisiä kohtaamisiin veden äärellä.

Hankkeen aikana aineistoa kerätään haastatteluiden ja havainnoimisen lisäksi osallistamalla paikallisia esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan, erilaisten tapahtumien ja sosiaalisen median välityksellä. Hankkeen aikana kerättyä aineistoa hyödynnetään Lohjan Museon vuoden 2025 näyttelyssä, joka kiertää myös alueen kylät ja taajamat vuoden 2026 aikana.

Vuoden mittainen hanke toteutetaan aikavälillä 2.10.2023–30.9.2024, ja sen toteuttamisesta vastaa projektikoordinaattori Suvi Laine yhdessä museon vakituisen henkilökunnan kanssa. Hankkeeseen on myönnetty Museoviraston avustus innovatiivisiin hankkeisiin.

Samassa veneessä -tallennusryhmä

Piipahdatko pilkille heti jäiden tultua, nautitko järvimaisemista kävelylenkin lomassa rannalta käsin tai seuraatko kenties lähijärvesi tilaa aktiivisesti läpi vuoden? Onko lähijärvi sinulle rauhoittava mielenmaisema, virkistävä hyvinvoinnin lähde vai hieno ympäristö harrastuksille? Tule mukaan hankkeen tallennusryhmän toimintaan, ja kerro meille, miten Lohjan alueen järvet ovat läsnä juuri sinun arjessasi!

Samassa veneessä -tallennusryhmän tarkoituksena on innostaa paikallisia mukaan kertomaan omasta arjestaan Lohjan alueen järvien äärellä, ja saada näin myös paikallisten ääni paremmin kuuluviin museon kokoelmiin talletettavassa aineistossa.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan tallennusryhmän toimintaan, jos olet:

  • Lohjan alueen vakituinen tai vapaa-ajan asukas
  • kiinnostunut ympäristöstäsi
  • valmis kertomaan omasta arjestasi kuvin, videoin ja/tai tekstein, ja lähettämään muutamia kuvia tai lyhyitä tekstejä kuukaudessa museolle hankkeen ajan

Ilmoittaudu mukaan tallennusryhmän toimintaan ottamalla yhteyttä hankkeen projektikoordinaattori Suviin!

Hankkeen tapahtumat:

Tällä sivulla tiedotamme hankkeen tulevista tapahtumista.

Lisätietoja antaa

Projektikoordinaattori

Suvi Laine

suvi.laine@lohja.fi

+358 40 686 7324

 

Aiheeseen liittyvää: