Samassa veneessä -hanke

Lohjan Museon Samassa veneessä -hankkeessa pohditaan lähijärvien merkityksiä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia pintaa syvemmältä

Samassa veneessä -hankkeessa kartoitetaan Lohjan alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten suhdetta lähivesistöihinsä ja alueen järvien merkitystä paikallisidentiteetille. Samalla hankkeessa selvitetään, miten paikalliset kokevat ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutukset järviluontoon juuri nyt. Tarkoituksena on sekä dokumentoida paikallisten ajatuksia ja kokemuksia että innostaa ja kannustaa ihmisiä kohtaamisiin veden äärellä.

Hankkeen aikana aineistoa kerätään haastatteluiden ja havainnoimisen lisäksi osallistamalla paikallisia esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja sosiaalisen median välityksellä. Hankkeen aikana kerättyä aineistoa hyödynnetään Lohjan Museon vuoden 2025 näyttelyssä, joka kiertää myös alueen kylät ja taajamat vuoden 2026 aikana.

Vuoden mittainen hanke toteutetaan aikavälillä 2.10.2023–30.9.2024, ja sen toteuttamisesta vastaa projektikoordinaattori Suvi Laine yhdessä museon vakituisen henkilökunnan kanssa. Hankkeeseen on myönnetty Museoviraston avustus innovatiivisiin hankkeisiin.

Hankkeen tapahtumat:

Ilmoitamme hankkeen tulevista tapahtumista museon nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja antaa

Projektikoordinaattori

Suvi Laine

suvi.laine@lohja.fi

+358 40 686 7324

 

Aiheeseen liittyvää: