I samma båt -projekt

Lojo Museums ”I samma båt” -projekt kartläggar de lokala invånarnas förhållande till de närliggande sjöarna och deras betydelse för den lokala identiteten i Lojo.

I Lojo finns det över hundra sjöar, men hur påverkar vattendragen invånarnas lokala identitet? Hurdant är personernas, samfundens och andra aktörers förhållande till de närliggande sjöarna? I projektet I samma båt söker vi svar bl.a. på dessa frågor. Samtidigt utreds klimatförändringens och förlusten av den biologiska mångfaldens inverkan på insjölandskapet just nu. Meningen är att dokumentera lokalbefolkningens tankar och erfarenheter, samt att inspirera och uppmuntra människor till möten invid vatten. 

Under projektets gång samlas material in, förutom genom intervjuer och observationer, även genom att engagera lokala invånare, samfund och företag till exempel under olika evenemang och på sociala medier. Material som samlats in under projektet kommer att användas vid Lojo Museums utställning 2025. Utställningen kommer även att ambulera i byarna och tätorterna i området under år 2026.

Projektet pågår ett år och förverkligas 2.10.2023–30.9.2024. Projektet har beviljats Museiverkets stöd för innovativa projekt.

Evenemang

Yhteinen Ollisaari -verkstad på torsdag 8.2.2023

Ytterligare information ges av

Projektkoordinator

Suvi Laine

suvi.laine@lohja.fi

040 686 7324

 

Related to the subject: