Lojo stads förvaltningsstadga

I organiseringen av förvaltningen och verksamheten samt besluts- och sammanträdesprocessen i Lojo stad iakttas bestämmelserna i denna förvaltningsstadga, om inte något annat bestäms i lag.

Lojo stads ikraftvarande förvaltningsstadga:

Lojo stads förvaltningsstadga

Revontulet Liessaaressa
 

Related to the subject: