Handikapprådet

Aktuellt:

Västra Nylands välfärdsområde producerar social- och hälsovårdstjänsterna från och med den 1 januari 2023.

Handikappservice betjänar kommuninvånare med finktionsnedsättning. Målet för handikappservicen är att göra det möjligt för kommuninvånare med funktionsnedsättning och svår funkstionsnedsättning att leva ett gott, meningsfullt liv som är jämlikt i förhållande till andra kommuninvånare.

Kontaktinformation från 1.1.2023

Rådgivningsnumret för funktionshinderservicens socialarbete är 029 151 2425. När tjänsten är belastad kan du lämna en begäran om återuppringning.

Telefontider mån., ons. och fre. kl. 9–12

https://www.luvn.fi/sv/tjanster/socialservice/tjanster-personer-med-funktionsnedsattning

Du kan ge respons på tjänster via responstjänsten.
https://www.luvn.fi/sv/kund-hos-oss/ge-respons


Lojo handikappråd

Lojo handikappråd verkar som samarbetsorgan mellan personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga, handikapporganisationerna och stadens olika sektorer.

Invalidförbundets tjänst med experter som har svar på frågor som gäller handikappservice och rörelsehinder. Du kommer till Invalidförbundets sidor här.

Handikapprådets sammansättning 2021 – 2023

Representanter för handikapp-, sjukdoms- och anhörigorganisationer

Representant Personlig ersättare
Hiiden Omaishoitajat ry Sari Manni Sini Peltonen
Lohjan Diabetesyhdistys ry Marsa Valtonen Jari Väre
Lohjan Reuma & Tules ry Tellervo Järvinen Liisa Mononen
Lohjan Seudun Invalidit ry Katarina Vasica Suvi Viluksela
Lohjan Sydän ry Laila Kakko Raimo Friberg
Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry Irma Ketonen Elina Rytsölä
Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry Liisa Rautanen Arja Ikäheimo
Uudenmaan Munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Risto Konttinen Juha Suominen

 

Nämndernas representanter:

Nämnd Representant  Personlig ersättare
Nämnden för barn, unga och familjer Mika Eskola Teija Ristaniemi
Social- och hälsovårdsnämnden Riitta Luhtala Hilkka Hyrkkö
Stadsplaneringsnämnden Tiina Liimatainen Jari Malkamäki
Tekniska nämnden Katja Nerkiz Mikko Koivisto

Till stadsstyrelsens representant har utsetts Urpo Uotila och till hennes personliga ersättare Heli Saukkola.

Tillgänglighetsombudsmannen

främjar förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning och olika funktionshinder att leva och vara verksamma som jämbordiga stadsbor. Dessutom övervakar ombudsmannen den byggda miljöns och tjänsternas tillgänglighet och nåbarhet i Lojo.

Lojo stads tillgänglighetsombudsmän är Sari Manni, sarimanni67@gmail.com och Irma Ketonen, irma.k.ketonen@gmail.com.

För Västra Nylands välfärdsområde tillsattes regionala påverkansorgan 12.9.2022: ungdomsfullmäktige, äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning.

Lojo handikappråds möten

10.11.2017 12.02.2018 16.04.2018 03.09.2018
11.02.2019 17.04.2019 18.09.2019 13.11.2019
05.02.2020 01.09.2020 19.11.2021  17.12.2021
27.1.2022 24.3.2022  3.5.2022 13.6.2022
25.8.2022 27.10.2022 15.12.2022 19.1.2023
9.3.2023

Protokollet från mötet kan öppnas genom att klicka på datumet för mötet

Utlåtanden:

Lojo handikappråds utlåtande om verksamhetsanvisningen för färdtjänst enligt handikappservice- och socialvårdslagen