Handikapprådet

Aktuellt:

Västra Nylands välfärdsområde producerar social- och hälsovårdstjänsterna från och med den 1 januari 2023.

Handikappservice betjänar kommuninvånare med finktionsnedsättning. Målet för handikappservicen är att göra det möjligt för kommuninvånare med funktionsnedsättning och svår funkstionsnedsättning att leva ett gott, meningsfullt liv som är jämlikt i förhållande till andra kommuninvånare.

Kontaktinformation från 1.1.2023

Rådgivningsnumret för funktionshinderservicens socialarbete är 029 151 2425. När tjänsten är belastad kan du lämna en begäran om återuppringning.

Telefontider mån., ons. och fre. kl. 9–12

https://www.luvn.fi/sv/tjanster/socialservice/tjanster-personer-med-funktionsnedsattning

Du kan ge respons på tjänster via responstjänsten.
https://www.luvn.fi/sv/kund-hos-oss/ge-respons


Lojo handikappråd

Lojo handikappråd verkar som samarbetsorgan mellan personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga, handikapporganisationerna och stadens olika sektorer.

Invalidförbundets tjänst med experter som har svar på frågor som gäller handikappservice och rörelsehinder. Du kommer till Invalidförbundets sidor här.

Handikapprådets sammansättning 2021 – 2025

Representanter för handikapp-, sjukdoms- och anhörigorganisationer

RepresentantPersonlig ersättare
Hiiden Omaishoitajat rySari ManniSini Peltonen
Lohjan Diabetesyhdistys ryMarsa ValtonenJari Väre
Lohjan Reuma & Tules ryTellervo JärvinenLiisa Mononen
Lohjan Seudun Invalidit ryKatarina VasicaSuvi Viluksela
Lohjan Sydän ryLaila KakkoRaimo Friberg
Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ryIrma KetonenElina Rytsölä
Uudenmaan Lihastautiyhdistys ryLiisa RautanenArja Ikäheimo
Uudenmaan Munuais- ja maksayhdistys UUMU ryRisto KonttinenJuha Suominen

Handikapprådets sammansättning 2023 – 2025

Till stadsstyrelsens representant har utsetts Urpo Uotila och till hennes personliga ersättare Birgitta Kuosmanen.

Tillgänglighetsombudsmannen

främjar förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning och olika funktionshinder att leva och vara verksamma som jämbordiga stadsbor. Dessutom övervakar ombudsmannen den byggda miljöns och tjänsternas tillgänglighet och nåbarhet i Lojo.

Lojo stads tillgänglighetsombudsmän är Sari Manni, sarimanni67@gmail.com och Irma Ketonen, irma.k.ketonen@gmail.com.

För Västra Nylands välfärdsområde tillsattes regionala påverkansorgan 12.9.2022: ungdomsfullmäktige, äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning.

Lojo handikappråds möten

10.11.201712.02.201816.04.201803.09.2018
11.02.201917.04.201918.09.201913.11.2019
05.02.202001.09.202019.11.2021 17.12.2021
27.1.202224.3.2022 3.5.202213.6.2022
25.8.202227.10.202215.12.202219.1.2023
9.3.202327.4.20238.6.202324.8.2023
26.10.2023

Protokollet från mötet kan öppnas genom att klicka på datumet för mötet

Utlåtanden:

Lojo handikappråds utlåtande om verksamhetsanvisningen för färdtjänst enligt handikappservice- och socialvårdslagen

 

Related to the subject: