Kandidatur i kommunalvalet 2021

Kandidatur i kommunalvalet 2021

Justitieministern och de i riksdagen företrädda partiernas partisekreterare drog vid ett möte 6.3.2021 upp en politisk riktlinje om att senarelägga kommunalvalet till den 13 juni 2021.

Kommunalvalet förrättas på söndag 13.6.2021 kl. 9.00 – 20.00.

I kommunalvalet väljs 51 ledamöter och 51 ersättare till stadsfullmäktige i Lojo.


Vid kommunalvalet väljs 51 fullmäktigeledamöter i Lojo stadsfullmäktige för fyra år. Fullmäktige beslutar om stadens viktigaste ekonomiska frågor och om hur stadsförvaltningen ska organiseras.
Invånarna kan påverka beslutfattandet genom att rösta i kommunalval.

Ordningen på kandidatlistorna och kandidatnumren lottades ut på fredag 14.5.2021.
Kommunalvalets kandidater i Lojo i kommunalvalet år 2021

Kommunalvalskandidater 2021 i Lojo stad

Röstetalen för alla kandidater i kommunalvalet i Lojo finns på justitieministeriets resultattjänst: https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/se/lasktila.html

Mer information om valet ges av centralvalnämndens sekreterare, förvaltningsjurist Mikko Kuosmanen, tfn 044 369 4349 mikko.kuosmanen@lohja.fi.

 

Related to the subject: