Allmänna försäljningsvillkor för Lojo stads webbutik

Allmänna försäljningsvillkor för Lojo stads webbutik

De punkter som ingår i dessa kundavtalsvillkor utgör försäljningsvillkoren i en transaktion mellan kunden och Lojo stad.  När kunden betalar en avgift för våra tjänster samtycker kunden till dessa villkor och förbinder sig att följa dem. Ett avtal har ingåtts när kunden har betalat avgiften och tjänsteleverantören har bekräftat den.

Lojo stad informerar om eventuella ändringar i villkoren för kundavtalet senast en kalendermånad innan ändringarna träder i kraft.

Lojo stad säljer i egenskap av ett offentligt samfund (FO 1068322-0) produkter till privatpersoner i Finland.  Lojo stad förbehåller sig rätten att ändra villkoren för leverans och priserna. Priserna på produkterna inkluderar moms. På Lojo stads webbutik kan man köpa tillstånd och användarrättigheter som klassificerats som produkter.

Lojo stads kontaktinformation
E-post: asiakaspalvelukeskus@lohja.fi
Telefon: 044 369 4300
Posadress: Karstuvägen 4, 08100 Lojo

Beställning

De produkter som beställs väljs via länken Webbutik på webbplatsen www.lohja.fi genom att lägga till produkterna i varukorgen. Beställningen skickas genom att betala innehållet i varukorgen i webbutikens kassa. När du gör en beställning samtycker du till det som skrivits in i produktbeskrivningen samt till dessa leveransvillkor, produktpriser och eventuella leveranskostnader. Om man i samband med beställningen lämnar en e-postadress, skickas en beställningsbekräftelse per e-post.  Av beställningsbekräftelsen framgår de beställda produkterna samt priset.

Betalning

Betalningar i webbutiken förmedlas av Bambora PayForm (Paybyway Oy, FO-nummer 2486559-4) som är registrerat i det av Finansinspektionen övervakade registret över betalningsinstitut. Du går till betalningen via Bamboras webbtjänst och på ditt kontoutdrag är betalningsmottagaren Bambora eller Paybyway Oy. Bambora förmedlar betalningarna till webbutiken.  Betalningarna är säkra, då alla uppgifter om transaktionen förmedlas via en krypterad förbindelse så att ingen utomstående instans ser dem.
Köpet sker mellan kunden och Lojo stad. Webbutiken är ansvarig för samtliga skyldigheter som gäller köpet.
Läs mera om Bambora: https://www.bambora.com

Betalningssätt

Via PayForm-tjänsten kan du betala med nätbankskoder, betalkort (credit/debit), faktura eller delbetalning.  Du kan välja mellan följande betalningssätt: Andelsbanken, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Sparbanken, Aktia, POP Banken, S-Banken, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- och Debit MasterCard -kort samt Jousto, Everyday och Euroloan.
Bambora PayForm -betalningstjänstens kontaktuppgifter
Bambora PayForm, Paybyway Oy (FO-nummer2486559-4)
E-post: payform@bambora.com
Telefon: 029 300 5050 (vardagar kl. 9-16)
Posadress: Laserkatu 6, 53850 Villmanstrand

Leverans

Produktens eller användarrättens typ anges i webbutiksproduktens egenskaper.

Retur

Produkterna på Lojo stads webbutik avviker från vanliga webbutiksprodukter och de kan inte lämnas tillbaka eller bytas på samma sätt. Av produktbeskrivningen framgår produktens egenskaper och syfte.

Avbeställning, felansvar och reklamationer

Produkterna på Lojo stads webbutik avviker från vanliga webbutiksprodukter och de har inte sådana vanliga egenskaper som gäller för avbeställning. Av produktbeskrivningen framgår produktens egenskaper, syfte och avbeställningsmöjligheter.

Webbutiken har ett lagstadgat felansvar för de produkter den säljer.  Vid reklamation ber vi att man kontaktar vår kundtjänst asiakaspalvelukeskus@lohja.fi. Konsumenten har rätt föra eventuella tvister till Konsumenttvistenämnden för avgörande.