Välfärdsunderstöd

Väldfärdsunderstöd kan beviljas registrerade Lojoföreningar för verksamhet som främjar välbefinnande och hälsa. Välfärdsunderstödet är avsett till stöd för grundläggande verksamhet och kan även användas till hyran för affärslokalen.

Syftet med välfärdsunderstödet är att främja Lojoinvånarnas välbefinnande och hälsa. Understödet möjliggör verksamhet inriktad på invånarna i Lojo. Dess huvudfokus ligger på förebyggande och främjande arbete för välbefinnande och hälsa.

Understöd beviljas för sådan verksamhet som motsvarar Lojo stads värderingar och mål enligt stadsstrategi samt mål enligt välfärdsplanerna.

Vid bedömning av beslut om understöd beaktas särskilt  

  • verksamhet som främjar gemenskap, likvärdig delaktighet, mentalt välbefinnande och/eller hälsosamma levnadsvanor,
  • verksamhet som främjar regional jämlikhet och riktas mot byarna och stadsdelarna i Lojo och
  • verksamhetens mångsidighet och tillgänglighet samt hänsyn till olika befolknings- och åldersgrupper. 

Aktiv kommunikation med flera kanaler om organisationsverksamhet till både målgruppen och partner räknas som merit. Vi önskar att särskilt organisationer i sin kommunikation antigen använder tjänsten Lähellä.fi, Suomi.fi-servicedatalagret, Lojos hobbykalender eller Lojos evenemangskalender.

Varje sökande ska läsa fördelningsreglerna för välfärdsunderstödet före ansökning om understöd.

Fördelningsreglerna för välfärdsunderstöd (träder i kraft 15.4.2024)

Behöver du mer information om understöd och ansökningsprocessen?
Vi ordnar informationsmöten om understödet på nätet för de registrerade föreningar som är intresserade av att ansöka om Lojo stads välfärdsunderstöd. I mötena gås igenom de centrala principerna som gäller välfärdsunderstödet och ges möjlighet att ställa frågor om understödet och ansökningsprocessen.  

Tidpunkter för informationsmöten:
1) måndagen 8.4.2024 kl. 17–18
​​​​​​​(anmäl dig senast fre 5.4. kl. 12.00)

2) onsdagen 10.4.2024 kl. 16–17
(anmäl dig senast tis 9.4. kl. 12.00)

3) torsdagen 18.4.2024 kl. 17–18
(anmäl dig senast ons 17.4.2024 kl. 12)

Anmälning till informationsmöten: Anmäl dig till ett informationsmöte om understöd

Vi skickar per e-post en mötesinbjudan till Teams-informationsmöten som hålls på nätet senast dagen före mötet kl. 15.00. Om du inte har tagit emot en mötesinbjudan i tid, vänligen kolla din skräppost.

Av de som ansöker om understödet önskar vi aktiv kommunikation med flera kanaler om organisationsverksamhet till både målgruppen och partner. För att stöda detta arrangerar vi utöver informationsmöten om understödet ett informationsmöte om att synliggöra föreningsverksamhet 10.4.2024 där vi presenterar Lojos hobbykalender, Visit Lohjas evenemangskalender och de grundläggande principerna för användningen av e-tjänsten Lähellä.fi, registreringen och anmälning av uppgifter. Läs mer och anmäl dig till informationsmötet här.

Ansökningstiden för välfärdsunderstödet är från 15.4.2024 kl. 8.00 till 15.5.2024 kl. 15.00 (ska vara framme).

Välfärdsunderstödet söks i första hand genom en elektronisk ansökan.

Elektronisk ansökningsblankett för välfärdsunderstöd (blanketten öppnas 15.4.2024 kl. 8.00)

Ansökningar på papper lämnas in till registratorskontoret till Lojo stad / Registratorskontor, PB 71, 08101 Lojo, med beteckningen ”Främjande av hälsa och välfärd / välfärdsunderstöd”. Ansökningar som inkommer för sent tas inte i behandling.

Utskrivbar ansökningsblankett för väldfärdsunderstöd

Ansökningsblanketten kan också hämtas på kundservicecentralen i stadshuset Monkola.

 

Related to the subject: