Riksdagsvalet 2019

RIKSDAGSVALET 2019 I LOJO STAD

Valdagen för riksdagsvalet 2019 är söndag 14.4.2019.

RÖSTRÄTT
Rösträtt har sådana personer som senast 14.4.2019 fyller 18 år.

I riksdagsvalet som ordnas i Lojo stad kan en person som har Lojo stad som hemkommun rösta. Ett meddelande om rösträtt skickas till alla röstberättigade med känd adress. Den röstberättigade ombeds bevara meddelandekortet och visa upp det vid röstningen. Den röstberättigade ska vara beredd att styrka sin identitet.

FÖRHANDSRÖSTNING
Förhandsröstningen förrättas 3.4 – 9.4.2019.
Förhandsröstningsställena och öppettiderna:

Virkby bibliotek, Virkbyvägen 9, 08700 Lojo
ons-fre 3.4 – 5.4 kl. 9.00 -18.00

Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
lör-sön 6.4 – 7.4 kl. 10.00 – 16.00

Tallbacka bibliotek, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo
mån-tis 8.4 – 9.4 kl. 12.00 – 20.00

Prisma, Larsgatan 37–41, 08100 Lojo och
Citymarket, Ojamoåsvågen 61, 08200 Lojo
ons-fre 3.4 – 5.4 kl. 9.00 – 20.00
lör-sön 6.4- 7.4 kl. 12.00 – 1 8.00
mån-tis 8.4 – 9.4 kl. 9.00 -20.00

Saukkola bibliotek, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
ons-fre 3.4 – 5.4 kl. 10.00 -16.00
lör-sön 6.4 – 7.4 kl. 10.00 -14.00
mån-tis 8.4 – 9.4 kl. 10.00 -20.00

Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula
ons-fre 3.4 – 5.4 kl. 10.00 -16.00
lör-sön 6.4 – 7.4 kl. 10.00 -14.00
mån-tis 8.4 – 9.4 kl. 10.00 -20.00

Karislojo hälsostation, Tallaantie 4, 09120 Karislojo
tor 4.4. kl. 10.00 – 12.00
lör-sön 6.4 – 7.4 kl. 10.00 – 12.00
mån-tis 8.4 – 9.4 kl. 16:00-18:00

Förhandsröstning för personer som behöver vård dygnet runt ordnas på följande institutioner:
Servicehemmet Jokela
Lojo sjukhus
Tynnismalms hälsostation, vårdavdelning 5
Lojo centrums hälsostation, vårdavdelningarna 2 och 3
Niilonpirtti
Servicecentret Iltarusko
Kaislakoti
Lojo seniorservicecenter
Servicecentret Tupala
Grupphemmet Kotola
Servicehuset Petäjäkoti
Servicehuset Kaisankallio
Pipolakoti
Mainiokoti Emilia ja Arvid
Mainiokoti Jusolanlampi
Attendo Vappula hoivakoti
Attendo Ventelä hoivakoti
Rehabiliteringshemmet Mäntylä
Hoitokoti Apilaniitty
Uudenmaan seniorikodit Oy:s Harjupuisto

En kungörelse om tidpunkterna för förhandsröstningen på institutionerna läggs upp på deras anslagstavlor.
De röstande ska styrka sin identitet då de anmäler sig på röstningsstället (identitetskort, körkort, pass eller någon annan motsvarande handling försedd med foto).
Om man inte har en sådan handling kan man på polisinrättningen avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta.

HEMMARÖSTNING
En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans/hennes hemkommun. Hemmaröstningen sker på en separat överenskommen tidpunkt någon dag under förhandsröstningsperioden mellan kl. 9.00 och 20.00.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005), som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning, får också rösta i samband med hemmaröstningen, om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemkommun i rösträttsregistret.

Den som vill rösta på förhand hemma, ska meddela centralvalnämnden i sin hemkommun om detta. Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som han eller hon har utsett. Om en närståendevårdare som bor i samma hushåll avser att rösta i samband med hemmaröstningen, ska det nämnas i anmälan.

Anmälan ska lämnas in antingen skriftligt eller per telefon senast tisdag 2.4.2019 före kl. 16.00. Anmälan kan även göras på väljarens vägnar av en person som han eller hon utsett.

De väljare som röstade hemma i förra valet får en blankett som de kan använda för anmälan. Hemmaröstningsblanketter finns på Lojo stads kundservicecenter, hos personalen inom Lojo stads hemvård samt på stadens webbplats under riksdagsval. Dessutom finns blanketten på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi. Anmälningarna ska riktas till centralvalnämnden i Lojo och skickas till adressen PB 71, 08101 Lojo eller lämnas in på stadens kundservicecenter i stadshuset Monkola, adress Karstuvägen 4.
Blanketten för hemmaröstning finns här:  https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Telefonanmälningar görs till Lojo stads kundservice, tfn 044 369 4300.


BREVRÖSTNING

Från och med riksdagsvalet 2019 blir det möjligt att brevrösta vid finska val.  Röstberättigade som permanent bor eller tillfälligt vistas utomlands under förhandsröstningstiden och på valdagen får rätt att rösta per brev i allmänna val. Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna till utlandet. När du har fått handlingarna ska du rösta och därefter posta din röst till centralvalnämnden i din egen kommun i Finland i det ytterkuvert som skickats till dig.
Brevröstning https://vaalit.fi/kirjeaanestys


RÖSTNINGSSTÄLLENA PÅ VALDAGEN

Röstningsställena i röstningsområdena i Lojo stad är följande:

 1. Gerknäs-Kyrkstad Ristin koulu, Tynnisåsvägen 1, 08700 Lojo
 2. Maksjoki Järnefeltin koulu, Helsingiusvägen 56, 08700 Lojo
 3. Ojamo-Rantakantti Seniorservicecentret, Ojamogatan 34, 08100 Lojo
 4. Metsola-Keskilohja Ojaniitun koulu, Ängsgatan 3, 08150 Lojo
 5. Vendelä Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo
 6. Moisio Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo
 7. Karislojo Karjalohjan koulu, Koulukuja 10, 09120 Karislojo
 8. Paloniemi-Routio Roution koulu, Barrskogsvägen 4, 08350 Lojo
 9. Muijala Muijalan koulu, Takaniittyvägen 26, 08680 Lojo
 10. Sammatti Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
 11. Nummi Saukkola bibliotek, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
 12. Pusula Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula

Vallokalerna är öppna på valdagen kl. 9.00 – 20.00

Röstningsstället anges på det meddelandekort som skickats till de röstberättigade.

De som är mantalsskrivna i Lojo stad, men som inte har hänförts till någon fastighet i folkbokföringen, hör till röstningsområdet Ojamo-Rantakantti.

Om den röstberättigade är osäker på sitt röstningsställe kan han/hon vända sig till centralvalnämndens sekreterare Sari Forsström tfn 044 369 3179. Information om allt som gäller valet fås också på de avgiftsfria nationella servicenumren 0800 9 4771 (för svenskspråkiga) och 0800 9 4770 (för finskspråkiga) och på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi

Lojo 27.2.2019

Centralvalnämnden

 

Related to the subject: