Stadens Webb-TV

Lojo stads LIVE-sändning

Lojo stads Youtube-kanal (eftersändningar)
Lojo stadsfullmäktiges sammanträden i eftersändning

Enligt 7 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) är icke textade inspelningar från fullmäktiges sammanträden tillgängliga för allmänheten bara i 14 dygn.

 

Related to the subject: