Kommunalvalet 2021 i Lojo stad

De viktigaste datumen vid kommunalvalet 2021

Justitieministern och de i riksdagen företrädda partiernas partisekreterare drog vid ett möte den 6 mars 2021 upp en politisk riktlinje om att senarelägga kommunalvalet till den 13 juni 2021.
Riksdagen beslutar om senareläggningen av kommunalvalet utifrån en regeringsproposition.

Tidsplanen för förrättandet av kommunalvalet i enlighet med förslaget i regeringspropositionen: uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilken kommun): 23.4.2021.
◾ kandidatansökan ska lämnas in: 4.5.2021
◾ kandidatuppställningen fastställs: 14.5.2021
◾ rösträttsregistret vinner laga kraft 25.5.2021
◾ anmälningstiden till hemmaröstning senast 1.6.2021 kl.16
◾ förhandsröstning i Finland: 26.5 – 8.6.2021
◾ förhandsröstning utomlands: 2 – 5.6.2021
◾ valdag: söndag 13.6.2021

resultatet fastställs: 16.6.2021
Röstetalen för alla kandidater i kommunalvalet i Lojo finns på justitieministeriets resultattjänst: https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/se/lasktila.html

◾ fullmäktige börjar sitt arbete 1.8.2021

RÖSTRÄTT
Rösträtt har sådana personer som senast 13.6.2021 fyller 18 år.

I kommunalvalet som ordnas av Lojo stad kan en person som har Lojo stad som hemkommun rösta. Ett meddelande om rösträtt skickas till alla röstberättigade med känd adress. Den röstberättigade ombeds bevara meddelandekortet och visa upp det vid röstningen. Den röstberättigade ska vara beredd att styrka sin identitet.

Justitieministeriets servicenummer i valfrågor för väljarna: 0800 9 4771 (sv) | 0800 9 4770 (fi)
WhatsApp-meddelandetjänst: 050 438 8730

Justitieministeriets servicenumrens öppettider:

18.1–25.5 kl. 8–16 (på vardagar)
26.5–11.6 kl. 8–20 (på vardagar)
29.5–30.5 och 5–6.6 kl. 9–18
12.6 kl. 9–18 och 13.6 kl. 8–20
Du kan kontakta telefontjänsterna om du har frågor om val och röstning. Tjänsterna är avgiftsfria.

Kommunalval 2021 på finlandssvenskt teckenspråk (tryck på YouTube -kanal bild):

teckenspråk finlands-svensk


KOMMUNALVALET 2021 I LOJO STAD

Valdagen för kommunalvalet 2021 är söndag 13.6.2021.

FÖRHANDSRÖSTNING
Förhandsröstningen förrättas 26.5 – 8.6.2021
Förhandsröstningsställena och öppettiderna:

Virkby bibliotek,
Virkbyvägen 9, 08700 LOJO
ons-fre 26-28.5.2021 kl. 12.00-18.00
ons- fre 2-4.6.2021 kl. 12.00-18.00

Gymnastiksalen i Sammatti,
Lohilammentie 5, 09220 SAMMATTI
lör-sön 29-30.5.2021 kl. 10.00-18.00
lör-sön 5-6.6.2021 kl. 10.00-18.00

Tallbacka idrottshall,
Tallåsgränden 15, 08500 LOJO
mån-tis 31.5-1.6.2021 kl. 12.00 -20.00
mån-tis 7-8.6.2021 kl. 14.00-20.00

Prisma,
Larsgatan 37-41, 08100 LOJO och
Citymarket,
Ojamoåsvågen 61, 08200 LOJO
ons-fre 26-28.5.2021 kl. 9.00-20.00
lör-sön 29-30.5.2021 kl. 12.00-18.00
mån-tis 31.5-1.6.2021 kl. 9.00-20.00
ons- fre 2-4.6.2021 kl. 9.00-20.00
lör-sön 5-6.6.2021 kl. 12.00-18.00
mån-tis 7-8.6.2021 kl. 9.00-20.00

Saukkola bibliotek,
Kauppakuja 3, 09430 SAUKKOLA
ons-fre 26-28.5.2021 kl. 10.00-16.00
lör-sön 29-30.5.2021 kl. 10.00-14.00
mån-tis 31.5-1.6.2021 kl. 10.00-20.00
ons- fre 2-4.6.2021 kl. 10.00-16.00
lör-sön 5-6.6.2021 kl. 10.00-14.00
mån-tis 7-8.6.2021 kl. 10.00-20.00

Pusulan koulu,
Kaukelantie 1, 03850 PUSULA
ons-fre 26-28.5.2021 kl. 10.00-16.00
lör-sön 29-30.5.2021 kl. 10.00-14.00
mån-tis 31.5-1.6.2021 kl. 10.00-20.00
ons- fre 2-4.6.2021 kl. 10.00-16.00
lör-sön 5-6.6.2021 kl. 10.00-14.00
mån-tis 7-8.6.2021 kl. 10.00-20.00

Allaktivitetshallen i Karislojo,
Koulukuja 10, 09120 Karislojo
tors- sön 27-30.5.2021 kl. 10.00-12.00
mån-tis 31.5-1.6.2021 kl. 16.00-20.00
tors-sön 3-6.6.2021 kl. 10.00-12.00
mån-tis 7-8.6.2021 kl. 16.00-20.00


Förhandsröstning för personer som behöver vård dygnet runt ordnas på följande inrättningar:
Servicehemmet Jokela
Lojo sjukhus
Tynnismalms hälsostation, vårdavdelning 5
Lojo centrums hälsostation, vårdavdelningarna 2 och 3
Niilonpirtti
Servicecentret Iltarusko
Kaislakoti
Lojo seniorservicecenter
Servicecentret Tupala
Grupphemmet Kotola
Servicehuset Petäjäkoti
Servicehuset Kaisankallio
Pipolakoti
Mainiokoti Emilia ja Arvid Mainiokoti Jusolanlampi Vårdhemmet Attendo Vappula
Vårdhemmet Attendo Ventelä
Rehabiliteringshemmet Mäntylä
Hoitokoti Apilaniitty
Uudenmaan seniorikodit Oy:s Harjupuisto Lohjan Validia-talo

En kungörelse om tidpunkterna för förhandsröstningen på inrättningarna läggs upp på deras anslagstavlor. De röstande ska styrka sin identitet då de anmäler sig på röstningsstället (identitetskort, körkort, pass eller någon annan motsvarande handling försedd med foto).
Om man inte har en sådan handling kan man på polisinrättningen avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta.

HEMMARÖSTNING
En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans/hennes hemkommun. Hemmaröstningen sker på en separat överenskommen tidpunkt någon dag under förhandsröstningsperioden mellan kl. 9.00 och 20.00.
En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005), som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning, får också rösta i samband med hemmaröstningen, om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemkommun i rösträttsregistret.

Den som vill rösta på förhand hemma, ska meddela centralvalnämnden i sin hemkommun om detta. Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som han eller hon har utsett. Om en närståendevårdare som bor i samma hushåll avser att rösta i samband med hemmaröstningen, ska det nämnas i anmälan.

Anmälan ska lämnas in antingen skriftligt eller per telefon senast tisdag 1.6.2021 före kl. 16.00. Anmälan kan även göras på väljarens vägnar av en person som han eller hon utsett.
De väljare som röstade hemma i förra valet får en blankett som de kan använda för anmälan. Hemmaröstningsblanketter finns på Lojo stads kundservicecenter, hos personalen inom Lojo stads hemvård samt på stadens webbplats under Kommunalvalet. Dessutom finns blanketten på justitieministeriets www.vaalit.fi. Anmälningarna ska riktas till centralvalnämnden i Lojo och skickas till adressen PB 71, 08101 Lojo eller lämnas in på stadens kundservicecenter i stadshuset Monkola, adress Karstuvägen 4. Telefonanmälningar görs till Lojo stads kundservice, tfn 044 369 4301.

RÖSTNINGSSTÄLLENA PÅ VALDAGEN
Röstningsställena i röstningsområdena i Lojo stad är följande:
1. Gerknäs-Kyrkstad Ristin koulu,
Tynnisåsvägen 1, 08700 Lojo
2. Maksjoki Järnefeltin koulu,
Helsingiusvägen 56, 08700 Lojo
3. Ojamo-Rantakantti Ojamon koulu,
Herrgårdsgränden 4, 08200 Lojo
4. Metsola-Keskilohja Ojaniittus gymnastiksal,
Ängsgatan 3, 08150 Lojo
5. Vendelä Idrottshallen i Mäntynummen yhtenäiskoulu,
Tallåsgränden 15, 08500 Lojo
6. Moisio Stadshuset Monkola,
Karstuvägen 4, 08100 Lojo
7. Karislojo Allaktivitetshallen i Karislojo,
Koulukuja 10, 09120 Karislojo
8. Paloniemi-Routio Roution koulu,
Barrskogsvägen 4, 08350 Lojo
9. Muijala Gymnastiksalen i Muijalan koulu,
Takaniittyvägen 26, 08680 Lojo
10. Sammatti Gymnastiksalen i Sammatti,
Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
11. Nummi Saukkola bibliotek,
Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
12. Pusula Pusulan koulu,
Kaukelantie 1, 03850 Pusula

Vallokalerna är öppna på valdagen kl. 9.00 – 20.00.

Röstningsstället anges på det meddelandekort som skickats till de röstberättigade.
De som är mantalsskrivna i Lojo stad, men som inte har hänförts till någon fastighet i folkbokföringen, hör till röstningsområdet Ojamo-Rantakantti.

Om den röstberättigade är osäker på sitt röstningsställe kan man ringa till centralvalnämndens valnummer, tfn 044 374 7700. Information om allt som gäller valet fås också på de avgiftsfria nationella servicenumren tfn 0800 9 4771 (för svenskspråkiga) och tfn 0800 9 4770 (för finskspråkiga) och på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi

Röstetalen för alla kandidater i kommunalvalet i Lojo finns på justitieministeriets resultattjänst: https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/se/lasktila.html

 

Related to the subject: