Förvaltningskalender

Förvaltningskalender

Här samlas datumen för organens möten.  Datumen för möten kan ändras under året.

Stadsfullmäktiges sammanträden är offentliga och de hålls i fullmäktigesalen i stadshuset på adressen Karstuvägen 4, 08100 Lojo. Kommuninvånare och andra intresserade är välkomna att följa sammanträdet i bakre delen av salen.

 

Related to the subject: