Organ för påverkan

För att garantera möjligheterna för unga, äldre och personer med funktionsnedsättning att delta och påverka har det i Lojo inrättats ett ungdomsfullmäktige samt ett äldreråd och ett råd för personer med funktionsnedsättning. Påverkningsorganen lyfter fram perspektiven för ungdomar, de äldre och människor med olika funktionsnedsättningar i stadens planering och utvecklingen av tjänsterna.

 

Related to the subject: