Europaparlamentsvalet 2019

Europaparlamentsvalet 2019 förrättas 26.5.2019.
Förhandsröstning i hemlandet ordnas 15-21.5.2019 och i utlandet 15-18.5.2019.

Europaparlamentet (EP) är ett av Europeiska unionens lagstiftningsorgan. EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år.
Var och en medlemsstat förrättar valet enligt sin nationella lagstiftning. Från Finland utses 14 ledamöter i valet 2019. I Europaparlamentet hör ledamöterna till olika politiska grupper efter sin politiska tillhörighet, inte nationalitet.

Läs här mer om förhandsröstningsställena, hemmaröstningen och röstningsställena på den egentliga valdagen i Lojo.

 

Related to the subject: