Kokoelmat ja tutkimus

Lohjan Museo tallentaa, tutkii, säilyttää ja asettaa näytteille Lohjaan liittyvää aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä.

Museo dokumentoi koronaviruskriisin vaikutuksia lohjalaisiin

Elämme historiallisia aikoja. Millaisia vaikutuksia koronaviruskriisillä on sinun arkeesi? Tiedot koronakriisin vaikutuksista lohjalaisten elämään auttavat tulevaisuuden historiantutkijoita työssään. Auta Lohjan Museota tärkeässä dokumentointityössä ja lähetä postia, voit lähettää myös kuvia. Meille voi lähettää viestejä Facebookin lisäksi sähköpostilla museo@lohja.fi. Merkitse saako viestiäsi käyttää tulevaisuudessa tutkimustyöhön ja näyttelyihin. Jos haluat, että viestisi tallennetaan nimettömänä, merkitse myös siitä tieto. Mikäli lähetät kuvia, merkitse viestiisi, että kuviasi saa käyttää tulevaisuudessa näyttelyissä tai julkaisuissa.

Lohjan Museon tehtävänä on kerätä ja tallentaa paikallista kulttuuriperintöä ja nykypäivän ilmiöitä Lohjan alueella. Tiedot tallennetaan museon arkistoihin tulevaisuuden tutkimus- ja näyttelykäyttöä varten. Tietojen tallentamisessa noudatetaan museoalan eettisiä sääntöjä, yleisiä tutkimuseettisiä ohjeita ja tietosuojalakia.

Esinekokoelma

Esinekokoelmaamme kuuluu n. 25 000 esinettä pienestä napista isoon paloautoon. Esinekokoelmaa säilytetään Länsi-Uudenmaan kulttuuriperintökeskuksessa Leirassa Tammisaaressa. Kokoelmasta vain murto-osa on esillä museon perusnäyttelyssä.

Kuvakokoelma

Kuvakokoelmamme koostuu kymmenistä tuhansista kuvista, jotka kertovat menneestä ja nykyisestäkin Lohjasta ja lohjalaisista. Valokuva-arkiston aineistoa julkaistaan näyttelyissämme ja monenlaisissa tutkimuksissa ja artikkeleissa.

Kotiseutuarkisto

Kotiseutuarkisto sisältää Lohja-aiheisia vanhoja karttoja, asiapapereita ja paikallisten  yhdistysten arkistoja. Suomen kotiseutututkimuksen isäksi mainitun Robert Boldtin muistiinpanoja ja kirjeenvaihtoa on tallennettu arkistoon. Arkistossa on lisäksi runsaasti haastatteluäänitteitä. Arkisto on tutkijoiden käytettävissä.

Kirjasto

Museolla on oma pieni käsikirjasto, joka on painottunut Lohja-aiheiseen kirjallisuuteen, kansatieteeseen, taiteisiin ja historiatieteisiin. Kirjoja ei lainata.

TAKO-ohjelma ja dokumentointi

Lohjan Museo on mukana valtakunnallisessa TAKO-ohjelmassa. TAKO on museoiden tallennus- ja kokoelma-yhteistyötä koordinoiva ammatillisten museoiden verkosto. TAKO:lla on kaksi päätavoitetta: museoiden välinen tallennustyönjako ja nykydokumentoinnin koordinointi. Lohjan Museon erityisalueena on muoviteollisuus, erityisesti kotitalousmuovi, sekä kaivosteollisuus. TAKOon voi tutustua nettisivuilla osoitteessa: http://tako.nba.fi/

Lohjan Museon tehtäviin kuuluu tehdä omaan toimialueeseen liittyvää tutkimusta ja dokumentointia. Vuonna 2017 valmistui museon Lohjan tori -aiheinen dokumentointiprojekti Toristoori. Lohjan torin tarinan voit lukea oheisesta verkkojulkaisusta.

Lahjoita museoon

Museon kokoelma karttuu pääasiassa lahjoituksin. Jos suunnittelet lahjoittamista museolle, ota yhteyttä museoamanuenssiin p.044-374 4206 tai iiris.kankaanpaa@lohja.fi