Kokoelmat ja tutkimus

Lohjan Museo tallentaa, tutkii, säilyttää ja asettaa näytteille Lohjaan liittyvää aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä.

Esinekokoelma

Esinekokoelmaamme kuuluu n. 25 000 esinettä pienestä napista isoon paloautoon. Esinekokoelmaa säilytetään Länsi-Uudenmaan kulttuuriperintökeskuksessa Leirassa Tammisaaressa. Kokoelmasta vain murto-osa on esillä museon perusnäyttelyssä.

Kuvakokoelma

Kuvakokoelmamme koostuu kymmenistä tuhansista kuvista, jotka kertovat menneestä ja nykyisestäkin Lohjasta ja lohjalaisista. Valokuva-arkiston aineistoa julkaistaan näyttelyissämme ja monenlaisissa tutkimuksissa ja artikkeleissa.

Kotiseutuarkisto

Kotiseutuarkisto sisältää Lohja-aiheisia vanhoja karttoja, asiapapereita ja paikallisten  yhdistysten arkistoja. Suomen kotiseutututkimuksen isäksi mainitun Robert Boldtin muistiinpanoja ja kirjeenvaihtoa on tallennettu arkistoon. Arkistossa on lisäksi runsaasti haastatteluäänitteitä. Arkisto on tutkijoiden käytettävissä.

Kirjasto

Museolla on oma pieni käsikirjasto, joka on painottunut Lohja-aiheiseen kirjallisuuteen, kansatieteeseen, taiteisiin ja historiatieteisiin. Kirjoja ei lainata.

TAKO-ohjelma

Lohjan Museo on mukana valtakunnallisessa TAKO-ohjelmassa. TAKO on museoiden tallennus- ja kokoelma-yhteistyötä koordinoiva ammatillisten museoiden verkosto. TAKO:lla on kaksi päätavoitetta: museoiden välinen tallennustyönjako ja nykydokumentoinnin koordinointi. Lohjan Museon erityisalueena on muoviteollisuus, erityisesti kotitalousmuovi, sekä kaivosteollisuus. TAKOon voi tutustua nettisivuilla osoitteessa: http://tako.nba.fi/

Lahjoita museoon

Museon kokoelma karttuu pääasiassa lahjoituksin. Jos suunnittelet lahjoittamista museolle, ota yhteyttä museoamanuenssiin p.044-374 4206 tai iiris.kankaanpaa@lohja.fi

Museon toimintakertomus

Lohjan Museon toimintakertomus 2018