Vapaa-aika ja liikunta

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto on taiteen perusopetuslain alainen lakisääteistä tuntiperusteista valtionosuutta saava taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen läheisesti liittyvien taidemuotojen perusopetusta sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa. Musiikkiopiston ylläpitäjä on Lohjan kaupunki ja sillä on sivutoimipiste Nummelassa, myös Vihdin kirkonkylällä järjestetään opetusta.

Opetuksella tuetaan musiikin harrastamista ja oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä yksilönä ja ryhmän jäsenenä, sekä annetaan riittävät edellytykset musiikin ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi sitä haluaville. Musiikkiopisto voi järjestää tehtäväalueeseensa liittyvää koulutusta ja omakustanteista maksullista palvelutoimintaa.

YouTube- soitinesittelyvideo katsottavissa koko ilmoittautumisajan

Videolla esitellään musiikkiopiston toimintaa ja pääset tutustumaan eri soittimiin.

https://youtu.be/Yup1ojE1NjM

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen alkaa 10.4. klo 14.00 osoitteessa lumo.eepos.fi