Vammaisneuvosto

 

Lohjan vammaisneuvosto

 

Lohjan vammaisneuvosto toimii vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen sekä kaupungin eri toimialojen yhteistyöelimenä.

Invalidiliiton Asiantuntija vastaa -palvelusta löytyy vastauksia vammaispalveluita ja liikuntavammaisuutta koskeviin kysymyksiin. Linkki Invalidiliiton sivulle tässä.

Vammaisneuvoston kokoonpano 2021 – 2023

Vammais-, sairaus- ja omaisjärjestöjen edustajat

järjestö jäsen varajäsen
Hiiden Omaishoitajat ry Sari Manni Sini Peltonen
Lohjan Diabetesyhdistys ry Marsa Valtonen Jari Väre
Lohjan Reuma & Tules ry Tellervo Järvinen Liisa Mononen
Lohjan Seudun Invalidit ry Katarina Vasica Suvi Viluksela
Lohjan Sydän ry Laila Kakko Raimo Friberg
Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry Irma Ketonen Elina Rytsölä
Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry Liisa Rautanen Arja Ikäheimo
Uudenmaan Munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Risto Konttinen Juha Suominen

 

Lautakuntien edustajat:

Lautakunta Lautakunta edustaja Henkilökohtainen varajäsen
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta Mika Eskola Teija Ristaniemi
Sosiaali- ja terveyslautakunta: Riitta Luhtala Hilkka Hyrkkö
Kaupunkisuunnittelulautakunta: Tiina Liimatainen Jari Malkamäki
Tekninen lautakunta: Emilia Hellgren Katja Nerkiz

Kaupunginhallituksen edustaja Laura Skaffari,
ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä on Heli Saukkola.

Vammaisneuvoston puheenjohtaja on Marsa Valtonen, marsavaltonen@gmail.com ja varapuheenjohtaja on Laila Kakko, laila.kakko@gmail.com.

Viranhaltijaedustaja:
Sosiaalipalvelupäällikkö Heli Ranta-Salonen, heli.ranta-salonen@lohja.fi, p. 050 326 1297

Esteettömyysasiamies edistää vammaisten ja eri tavoin toimintaesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena kaupunkilaisena. Tämän lisäksi hän valvoo rakennetun ympäristön ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta Lohjalla.
Lohjan esteettömyysasiamiehet ovat Sari Manni, sarimanni67@gmail.com ja Irma Ketonen, irma.k.ketonen@gmail.com.

Uudenmaan vammaisneuvoston v.2022 jäsen on Marsa Valtonen, marsavaltonen@gmail.com ja varajäsen Katarina Vasica, katarina.vasica@gmail.com.

Vammaisneuvoston edustaja sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelujen seurantaryhmässä on Katarina Vasica, katarina.vasica@gmail.com.

Lohjan vammaisneuvoston kokoukset 
10.11.2017          16.4.2018      3.9.2018      12.11.2018
12.02.2018          11.02.2019   17.4.2019     18.9.2019   13.11.2019
5.2.2020              1.9.2020       19.11.2021    17.12.2021

Kokouksen pöytäkirja avautuu kokouspäivää klikkaamalla

Lausunnot:
Lohjan vammaisneuvoston lausunto Länsi-Uudenmaan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohjeeseen 23.9.2019

Luottamushenkilöiden matkalaskulomake 2021