Vammaisneuvosto

Lohjan vammaisneuvosto

Ajankohtaista:Lohjan vammaisneuvosto toimii vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen sekä kaupungin eri toimialojen yhteistyöelimenä.

Invalidiliiton Asiantuntija vastaa -palvelusta löytyy vastauksia vammaispalveluita ja liikuntavammaisuutta koskeviin kysymyksiin. Linkki Invalidiliiton sivulle tässä.

Vammaisneuvoston kokoonpano 2021 – 2023

Vammais-, sairaus- ja omaisjärjestöjen edustajat

järjestö jäsen varajäsen
Hiiden Omaishoitajat ry Sari Manni Sini Peltonen
Lohjan Diabetesyhdistys ry Marsa Valtonen Jari Väre
Lohjan Reuma & Tules ry Tellervo Järvinen Liisa Mononen
Lohjan Seudun Invalidit ry Katarina Vasica Suvi Viluksela
Lohjan Sydän ry Laila Kakko Raimo Friberg
Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry Irma Ketonen Elina Rytsölä
Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry Liisa Rautanen Arja Ikäheimo
Uudenmaan Munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Risto Konttinen Juha Suominen

 

Lautakuntien edustajat:

Lautakunta Lautakunta edustaja Henkilökohtainen varajäsen
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta Mika Eskola Teija Ristaniemi
Sosiaali- ja terveyslautakunta: Riitta Luhtala Hilkka Hyrkkö
Kaupunkisuunnittelulautakunta: Tiina Liimatainen Jari Malkamäki
Tekninen lautakunta: Katja Nerkiz Mikko Koivisto

Kaupunginhallituksen edustaja Laura Skaffari,
ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä on Heli Saukkola.

Vammaisneuvoston puheenjohtaja on Marsa Valtonen, marsavaltonen@gmail.com ja varapuheenjohtaja on Laila Kakko, laila.kakko@gmail.com.

Viranhaltijaedustaja:
Sosiaalipalvelupäällikkö Heli Ranta-Salonen, heli.ranta-salonen@lohja.fi, p. 050 326 1297

Esteettömyysasiamies edistää vammaisten ja eri tavoin toimintaesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena kaupunkilaisena. Tämän lisäksi hän valvoo rakennetun ympäristön ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta Lohjalla.
Lohjan esteettömyysasiamiehet ovat Sari Manni, sarimanni67@gmail.com ja Irma Ketonen, irma.k.ketonen@gmail.com.

Uudenmaan vammaisneuvoston v.2022 jäsen on Marsa Valtonen, marsavaltonen@gmail.com ja varajäsen Katarina Vasica, katarina.vasica@gmail.com.

Vammaisneuvoston edustaja sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelujen seurantaryhmässä on Katarina Vasica, katarina.vasica@gmail.com.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon nimetyt toimikaudelle 1.11.2022 – 31.5.2025
1. varsinaiset jäsenet Marsa Valtonen, Sari Manni, Katarina Vasica
2. varajäsenet Liisa Rautanen, Liisa Mononen, Irma Ketonen
(KH 8.8.2022 § 232)
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus asetti kokouksessaan 12.9.2022 hyvinvointialueelle nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvostot.

Lohjan vammaisneuvoston kokoukset

10.11.2017 12.02.2018   16.4.2018   3.9.2018  12.11.2018
11.02.2019 17.4.2019  18.9.2019  13.11.2019 5.2.2020
 1.9.2020   19.11.2021  17.12.2021 27.1.2022  24.3.2022
 3.5.2022  13.6.2022 25.8.2022 27.10.2022

Kokouksen pöytäkirja avautuu kokouspäivää klikkaamalla


Lausunnot:

Luottamushenkilöiden matkalaskulomake