Vammaisneuvosto

 

Lohjan vammaisneuvosto

30.4.2021
Haku vammaisneuvostoon kaudelle 2021-2023
Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston. Vammaisneuvostoon valitaan kahdeksan (8) järjestöedustajaa lohjalaisten vammais-, sairaus- ja omaisjärjestöjen ehdotusten pohjalta.

Järjestöjen kirjalliset esitykset neuvostoihin (ml. varajäsenet) toimitetaan 31.5.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunginhallitus, PL 71, 08101 Lohja tai kirjaamo@lohja.fi. Lisätiedot hallintoasiantuntija Katja Erätuli-Keskinen p. 044 369 1216.
👉  https://www.lohja.fi/ajankohtaiset/haut-lohjan-neuvostoihin-2021-2023/


Lohjan vammaisneuvosto toimii vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen sekä kaupungin eri toimialojen yhteistyöelimenä.

Invalidiliiton Asiantuntija vastaa -palvelusta löytyy vastauksia vammaispalveluita ja liikuntavammaisuutta koskeviin kysymyksiin. Linkki Invalidiliiton sivulle tässä.

Vammaisneuvoston kokoonpano 2019 – 2021

Vammais-, sairaus- ja omaisjärjestöjen edustajat
Ihalainen Kirsi, Lohjan Reuma & Tules ry
Kautinen Terttu, Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry
Mononen Liisa, Lohjan Sydän ry
Mäenpää Minna, Länsi-Uudenmaan Neuris ry ja Hiiden Omaishoitajat ry
Ristseppä Eeva, Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry
Tiilikka Teemu, Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
Viluksela Suvi, Lohjan Seudun Invalidit ry

Kaikille yhteiset vammais-, sairaus – ja omaisjärjestöjen varaedustajat kutsujärjestyksessä:
Mäkinen Minna, Lohjan Seudun Invalidit ry
Tarvainen Martti, Länsi-Uudenmaan Näkövammaiset ry

Lautakuntien edustajat:

Lautakunta Lautakunta edustaja Henkilökohtainen varajäsen
Lasten-, nuorten ja perheiden lautakunta: Gutiérrez Sorainen Ana Luhtala Riitta
Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuurto Annmarie Gunilla Wikberg
Palvelutuotantolautakunta: Laaksonen Sanna Poikonen Hannu-Pekka
Vetovoimalautakunta: Oinonen Rolf Demeter Minna

 

Viranhaltijaedustajat;
Sosiaalipalvelupäällikkö Heli Ranta-Salonen, heli.ranta-salonen@lohja.fi, p. 050 326 1297,

Vammaisneuvoston puheenjohtaja on Kirsi Ihalainen, esteeton.lohja@gmail.com, p. 046 562 7788 ja varapuheenjohtaja on Minna Mäenpää,  minna.maenpaa@hiidenomaishoitajat.fi, p. 040 189 2121.

Esteettömyysasiamies edistää vammaisten ja eri tavoin toimintaesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena kaupunkilaisena. Tämän lisäksi hän valvoo rakennetun ympäristön ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta Lohjalla.
Lohjan Esteettömyysasiamiehet 2019-2021 ovat Liisa Mononen, liisamononen@outlook.com ja Kirsi Ihalainen, esteeton.lohja@gmail.com

Uudenmaan vammaisneuvoston (UVA) Lohjan edustajajäsen 2019-2021 Kirsi Ihalainen, esteeton.lohja@gmail.com ja varajäsen on Minna Mäenpää,  minna.maenpaa@hiidenomaishoitajat.fi .

Kaupunginhallituksen edustajaksi on nimetty Hannele Maittila, ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Päivi Alanne.

Lohjan vammaisneuvoston kokoukset 
10.11.2017          16.4.2018      3.9.2018      12.11.2018
12.02.2018          11.02.2019   17.4.2019     18.9.2019   13.11.2019
5.2.2020              1.9.2020
Kokouksen pöytäkirja avautuu kokouspäivää klikkaamalla
Lausunnot:
Lohjan vammaisneuvoston lausunto Länsi-Uudenmaan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohjeeseen 23.9.2019

Luottamushenkilöiden matkalaskulomake 2021