Vammaisneuvosto

Lohjan vammaisneuvosto

Lohjan vammaisneuvosto toimii vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen sekä kaupungin eri toimialojen yhteistyöelimenä.

Lohjan vammaispoliittinen ohjelma 2012-2015 Omaehtoista elämää
Esteetöntä kulkua Lohjalla – opas liikuntaesteisille
Tietoa Lohjan kaupungin vammaispalveluista

Invalidiliiton Asiantuntija vastaa -palvelusta löytyy vastauksia vammaispalveluita ja liikuntavammaisuutta koskeviin kysymyksiin. Linkki Invalidiliiton sivulle tässä.

 

Vammaisneuvoston kokoonpano 2017 – 2019

Vammais-, sairaus- ja omaisjärjestöjen edustajat
Ihalainen Kirsi
Kautinen Terttu
Mononen Liisa
Mäenpää Minna
Ristseppä Eeva
Sassi Raija
Tuononen Raija-Liisa
Viluksela Suvi

Vammais-, sairaus – ja omaisjärjestöjen varaedustaja (kaikille yhteinen) Tarvainen Martti

Lautakuntien edustajat:

Lautakunta Lautakunta edustaja Henkilökohtainen varajäsen
Lasten-, nuorten ja perheiden lautakunta: Gutiérrez Sorainen Ana Luhtala Riitta
Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuurto Annmarie Gunilla Wikberg
Palvelutuotantolautakunta: Laaksonen Sanna Poikonen Hannu-Pekka
Vetovoimalautakunta: Piiparinen Katri Välimäki Minna


Vammaisneuvoston puheenjohtaja 2017 – 2019
Eeva Ristseppä, p. 040 523 8931, eeva.ristseppa@gmail.com, varapuheenjohtaja Kirsi Ihalainen, p.046 562 7788, esteeton.lohja@gmail.com

Viranhaltijaedustajat;
Sosiaalipalvelupäällikkö Heli Ranta-Salonen, heli.ranta-salonen@lohja.fi, p. 050 326 1297, henkilökohtainen varaedustaja vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Elina Lindström, elina.lindstrom@lohja.fi, p.044 369 3640.

Esteettömyysasiamies edistää vammaisten ja eri tavoin toimintaesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena kaupunkilaisena. Tämän lisäksi hän valvoo rakennetun ympäristön ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta Lohjalla.
Lohjan Esteettömyysasiamiehet ovat Liisa Mononen, liisamononen@outlook.com ja Kirsi Ihalainen, esteeton.lohja@gmail.com

Uudenmaan vammaisneuvoston (UVA) Lohjan edustajajäsen on Eeva Ristseppä, eeva.ristseppa@gmail.com  ja varajäsen on Kirsi Ihalainen, esteeton.lohja@gmail.com .

Lisäksi kaupunginhallituksen edustajaksi on nimetty 12.6.2017 Hannele Maittila, ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Päivi Alanne.

Lohjan vammaisneuvoston kokoukset 
10.11.2017          16.4.2018      3.9.2018      12.11.2018
12.02.2018          11.02.2019   17.4.2019

Kokouksen pöytäkirja avautuu kokouspäivää klikkaamalla
Lausunnot:
Lohjan vammaisneuvoston lausunto Länsi-Uudenmaan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohjeeseen