Sanna Svahn valdes till ordförande för det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde

Det temporära beredningsorganet ska bereda inledandet av verksamheten och förvaltningen inom Västra Nylands välfärdsområde tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige har inlett sin verksamhet.

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde höll sitt första möte 27.8.2021.
Det temporära beredningsorganets sammansättning och uppgifter:
Till ordförande för välfärdsområdets temporära beredningsorgan valdes Sanna Svahn, till första vice ordförande Tuula Suominen, till andra vice ordförande Jaana Koskela och till tredje vice ordförande Benita Öberg. Ordföranden leder också beredningen av välfärdsområdet.

Det temporära beredningsorganet sammanträder minst en gång i månaden och vid behov oftare. Den preliminära mötestidtabellen för hösten: fre 10.9, tors 23.9, fre 8.10, fre 29.10, tors 11.11, fre 26.11 och tors 9.12.

För den temporära förvaltningen inrättas ett samarbetsorgan. Till samarbetsorganet kallas personalrepresentanter för de kommunala huvudavtalsorganisationerna (FOSU, JAU, SOTE rf), två medlemmar och ersättare från var och en av dem. Till arbetsgivarrepresentanter (6) i den temporära förvaltningens samarbetsorgan utsågs Veli-Pekka Ihamäki, Timo Turunen och det temporära beredningsorganets presidium.

Protokollet över sammanträdet publiceras senare på adressen www.lu-palvelut.fi/sote

Share This