Lasten osallisuus

Lapsia kasvatetaan osallisuuteen jo varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arjessa kuuntelemalla aktiivisesti heidän tarpeita. Lapset saavat vaikuttaa oman ikätason osaamisen mukaan arkeen monin eri tavoin ja suunnitella esimerkiksi erilaisia tapahtumia. Yksiköiden arkea pyritään avaamaan kaupungin sosiaalisessa mediassa lasten yksityisyyden suoja huomioiden. Myös kaupungin peda.netissä löytyy tarkempaa tietoa eri yksiköiden sivuilta sekä kaupungin yhteisiltä sivuilta lasten osallistamisesta. Osa sivuista on nähtävissä vain huoltajille.

Peda.netistä löytyy esimerkiksi oppilaiden teoksia hyvästä koulupäivästä.

Oppilaiden osallisuudesta perusopetuksessa löytyy myös tarkemmin perusopetuksen sivuilta.