Lapsiystävällinen Lohja-ideaseinä kerää ideoita

Lasten ja nuorten näkemyksiä kerätään laajasti eri ikäisiltä ja eri alueilla asuvilta lapsilta ja nuorilta, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotoimessa. Kyselyllä tavoitellaan laajasti kaikkien lasten ja nuorten äänen kuulumista ja kannustetaan erilaisten ryhmien osallistamiseen.

Kyselyn toivotaan erityisesti saavuttavan haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten näkemykset esimerkiksi toimintarajoitteisten, kodin ulkopuolelle sijoitettujen, maahanmuuttajataustaisten ja seksuaalisiin tai uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten näkemykset eri toimintaympäristöissään.

Lohjalaiset haastetaan mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan, millä tavalla voimme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia Lohjalla. Oman idean lisäämisen lisäksi seinällä voi selailla muiden jättämiä ajatuksia. Julkaistut ideat löytyvät ideaseinältä.

Mikä toisi lisää hyvinvointia lohjalaisille lapsille ja nuorille? Ideasi tai ajatuksesi voi liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Miten kulttuuri voisi entistä paremmin edistää jokaisen lapsen ja nuoren hyvinvointia? Millainen kulttuuri ilahduttaa ja sykähdyttää? Miten kulttuuri tuodaan jokaisen ulottuville?
  • Miten lasten ja nuorten liikunnallista aktiivisuutta voidaan edistää, innostaa uusien lajien kokeiluun ja lisätä sykettä arkeen ilolla? 
  • Miten ihan jokaisen lapsen ja nuoren harrastuneisuutta voidaan tukea?
  • Miten rakennetaan turvallisia kasvu-, oppimis- ja vapaa-ajan ympäristöjä? Miten voidaan edistää yhteisöllisyyttä tukemaan ihan jokaisen lapsen ja nuoren arjen hyvinvointia ja tunnetta ryhmään kuulumisesta?
  • Miten lohjalaisten lasten ja nuorten into oppia ja oivaltaa turvataan tulevaisuudessa? 
  • Miten jokaisen lapsen ja nuoren ääni ja näkemykset saadaan kuuluviin?
  • Muut ideat

Odotamme myös aivan ennenkuulumattomia ideoita, olethan rohkea! Ideat julkaistaan seinällä muutaman päivän viiveellä, sillä kaikki ideat luetaan ensin. Epäasiallisia tai herjaavia ideoita ei julkaista. 

Ideat päätöksenteon pohjana

Lasten ja nuorten näkemykset kunnan lapsiystävällisyydestä sekä ideaseinän ideat kootaan yhteen lasten ja nuorten arjen hyvinvoinnin edistämiseksi ja päätöksenteon tueksi. Kysely ja ideaseinä ovat avoinna vuoden 2021 loppuun saakka.