Länsi-Uudenmaan sote -hanke

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty.


Lisätietoa uudistusten valmistelusta löytyy hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen sivustolla.

Länsi-Uudenmaan kunnat Espoo, Hanko, Inkoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio sekä perusturvakuntayhtymä Karviainen (Karkkila ja Vihti) suunnittelevat yhteistä sote-keskusta, joka tarjoaa asukkaille laadukkaat ja helposti saatavilla olevat palvelut. Samalla varaudutaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perustamiseen.

  • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 hyväksytty 8.10.2021

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti vuoden 2021 talousarviosta ja vuoden 2022 taloussuunnitelmasta.

Lisäksi päätettiin liittyä DigiFinland Oy:n hankintarenkaaseen, joka koskee vanhojen sote-tietojen arkistointiin liittyviä kilpailutuksia, ja annettiin lausunto asetusluonnoksesta, joka koskee sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksia Suomen kestävän kasvun ohjelmassa vuosina 2021–2025.

Valmisteluelin pitää tarvittaessa ylimääräisen kokouksen 15.10.2021.

Kokousaineistot
Hyvinvointialueen päätöksenteko

  • Poliittinen seurantaryhmä perehtyi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun tilanteeseen ja riskeihin 7.10.2021

Aikataulu, tietojärjestelmät ja rahoitus huolenaiheina
Valmisteluun liittyviä suurimpia riskejä ovat tiukka aikataulu, tietojärjestelmät sekä puuttuvat rahoituspäätökset. Aikaa on erittäin vähän esimerkiksi tietojärjestelmähankintoihin sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmien integroimiseen. Lisäksi kaikki hyvinvointialueet ovat toteuttamassa mittavia muutoksia samanaikaisesti, joten henkilöstö- ja muut resurssit ovat tiukoilla.

Näistä teemoista keskusteltiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun poliittisen seurantaryhmän ensimmäisessä kokouksessa 6.10.2021.

Seurantaryhmä nosti esille huolensa tietojärjestelmien kustannuksista ja rahoituksesta, potilastietojärjestelmien integroimiseen liittyvästä potilasturvallisuudesta ja tietoturvasta sekä asukkaiden palveluista siirtymävaiheessa, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle.

Asukkaiden palvelujen turvaaminen ensisijaista
Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Sanna Svahn totesi, että asukkaiden palvelujen turvaaminen on tärkeintä. Tarkoitus on säilyttää toimivat palveluketjut myös muutoksen yhteydessä ja kehittää niitä yhdessä eteenpäin.

Seurantaryhmä palaa näihin teemoihin tulevissa kokouksissaan. Seuraavat kokouksen ovat 10.11. ja 9.12.

Lisätiedot:
• Henrik Vuornos, seurantaryhmän puheenjohtaja, Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja, henrik.vuornos@gmail.com
• Sanna Svahn, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja, sanna.svahn@espoo.fi
Seurantaryhmän kokousmuistio 6.10.2021

Sote-uudistuksen aikataulu
Sote-uudistuksessa on monta isoa kokonaisuutta, joita valmistellaan rinnakkain eri ministeriöissä. Uudistuksen valmistelu käynnistyi syksyllä 2019. Uudistus edellyttää paljon selvitystyötä ja nykytilan kartoittamista. Suunniteltu väliaikaishallinto perustettiin syksyllä 2021.